CÀNCER DE MAMA

La hipermetilació del promotor de TGFBI és un potencial biomarcador epigenètic de resistència a les teràpies anti-HER2 (trastuzumab i pertuzumab)?

Institut Català d'Oncologia - Laboratori TargetsLab  Drs./es. Pla, H., Viñas, G., Brunet, J., Palomeras, S., Puig, T., Oliveras, G., Pérez, F., Díaz, Á.
 • Objectiu:

  5.000

 • Recaptat:

  0

 • Target Goal

  Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

La metilació del promotor del gen TGFBI com a biomarcador de resistència a les teràpies anti-HER2 en càncer de mama HER2 positiu

 

Resum de la idea:

Entre un 15-20% dels càncers de mama sobreexpressen el receptor del Factor de Creixement Epidèrmic Humà tipus II (HER2). La resistència a les teràpies anti-HER2 segueix essent un problema clínic important en el tractament d’aquestes pacients. La identificació de biomarcadors de resposta i resistència a les teràpies anti-HER2 és un gran repte en l’oncologia de precisió.

El nostre grup ha identificat, in vitro, en una cohort de pacients (n=10) la hipermetilació del promotor del gen del Factor de Creixement Transformant Beta Induït (TGFBI) com un potencial biomarcador associat a la resistència al tractament anti-HER2. El projecte pretén validar els resultats en una cohort major contribuint a obtenir resultats més robustos. Es seleccionaran mostres tumorals de pacients diagnosticats de càncer de mama HER2 positiu tractats amb intenció neoadjuvant.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

L’objectiu principal del nostre projecte és la validació del a hipermetilació del promotor de TGFBI com a potencial biomarcador epigenètic de resistència a les teràpies anti-HER2 (trastuzumab i pertuzumab).

 

Objetius per punts:

 1. Avaluar la metilació del promotor del gen TGFBI en mostres de parafina d’una cohort de pacients amb càncer de mama HER2 positiu abans (biòpsia tumoral diagnòstica) i després (tumorectomia o mastectomia) del tractament amb intenció neoadjuvant amb quimioteràpia basada en antraciclines-taxans i trastuzumab/pertuzumab mitjançant piroseqüenciació per bisulfit.
 2. Avaluar el valor pronòstic de la metilació de TGFBI postractament.
 3. Determinar l’associació entre l’estat de metilació de TGFBI i les característiques clínico-histològiques dels pacients seleccionats.

 

Metodologia:

 • Selecció de pacients: Es recolliran mostres de pacients diagnosticades entre 2016 -2019 de càncer de mama HER2+ localitzat o localment avançat que hagin rebut tractament neoadjuvant amb trastuzumab +/- pertuzumab en combinació amb quimioteràpia.
 • Extracció d’ADN en mostres fixades amb formalina i incloses en parafina.
 • Anàlisis de la metilació del promotor de TGFBI: tractament de l’ADN amb bisulfit i posterior anàlisis de la metilació mitjançant piroseqüenciació per bisulfit.
 • Anàlisis comparatiu de la metilació del promotor de TGFBI i les característiques clínico-patològiques: Es recopilaran diverses variables clínico-patològiques així com tumorals. Les dades de les pacients es resumiran mitjançant un anàlisi estadístic descriptiu.
menu