Conseqüències del confinament per COVID-19 sobre la salut mental a mig termini

Grup de recerca Envelliment, Discapacitat i Salut -  Dr. Garre, J.
 • Objectiu:

  25.000

 • Recaptat:

  0

 • La campanya no s’acaba mai

  Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Quins són els grups poblacionals més vulnerables a patir trastorns mentals després el confinament?

Quins factors de risc augmenten les conseqüències negatives per a la salut mental després del confinament?

 

Resum de la idea:

Les mesures adoptades per controlar la propagació de la pandèmia causada per la COVID-19 van incloure restriccions de mobilitat i d'interacció social que van afectar l'estil de vida de la població. Aquesta proposta de recerca té com a objectiu avaluar les conseqüències a mig termini del confinament efectuat durant la primera onada de la pandèmia sobre la salut mental de la població general de 18 i més anys de la demarcació de Girona i identificar grups vulnerables i factors de risc.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

Proposem fer una enquesta telefònica a una mostra de població en general de 18 anys i més que prové de l'estudi Girona, Regió Saludable que és un estudi observacional i poblacional en curs que té com a objectiu identificar els determinants dels estils de vida saludables en la població de 18 i més anys de la demarcació de Girona. Aquesta proposta és innovadora perquè:

 1. La mostra ja s'ha reclutat i els participants van ser seleccionats per un procediment de mostreig aleatori estratificat segons l’estructura de la població.
 2. Disposem de dades de salut física i mental pre-confinament (recollida de dades entre febrer de 2019 i gener de 2020).
 3. Tenim dades de salut física i mental recopilades durant el període de confinament (enquesta telefònica realitzada entre el 8 d'abril i el 4 de maig de 2020).
 4. Proposem fer un seguiment longitudinal dels participants a l'estudi.
menu