HRS4R
Vull donar
APNEA DEL SON

La Síndrome de l'Apnea del Son: evitar complicacions cardiovasculars

Grup Respiratori Luque, N., Torres, D., Rojas, E., Rodríguez, C., Obrador, A., Calabia, J., Tura-Ceide, O. i Orriols, R.
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    50.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Estudi de les apnees de la Son: Disfunció endotelial, metobolòmica i biomarcadors en pacients amb la Síndrome de l´Apnea Obstructiva del Son (SAOS)

 

Resum de la idea:

Avui dia, pocs estudis s'han centrat en la recerca d'una disfunció endotelial en pacients amb la síndrome d'apnea hipopnea obstructiva de la son(SAOS). Actualment, no es coneix un biomarcador o patró de biomarcadors que identifiqui la presència i/o la gravetat d'una disfunció endotelial o la seva rellevància en la pràctica clínica. Aquest fet posa de manifest la necessitat d'aprofundir en l'estudi de la patogènesis vascular en la SAOS i la implementació d'aquests coneixements a nous tractaments i biomarcadors. Mitjançant un enfocament innovador en el camp de la SAOS i utilitzant la tecnologia OMIC’s s’identificarà un perfil de biomarcadors per a caracteritzar una empremta molecular de disfunció endotelial en aquests pacients i s'establirà una classificació de risc cardiovascular segons el grau de disfunció endotelial detectada.

Així mateix, es realitzarà un estudi de la microbiota intestinal en aquests pacients i es correlacionarà amb un perfil metabolòmic de disfunció endotelial, i/o risc cardiovascular. Aquest estudi és una proposta traslacional, amb una alta capacitat de transferència, que donarà llum a nous criteris de coneixement en la SAOS i permetrà la identificació de noves estratègies terapèutiques de tractament personalitzat per a prevenir i/o corregir la disfunció endotelial d'aquests pacients. La disponibilitat d'aquests nous biomarcadors facilitarà la detecció de la malaltia i permetrà un seguiment més precís del pacient. Això proporcionarà noves eines clíniques per a un ràpid diagnòstic, per a l'avaluació de la malaltia i per a monitoritzar efectes del tractament. Finalment beneficiarà als pacients en termes d'una millor gestió de la malaltia i eventualment amb una millora l'esperança de vida.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

En aquest estudi es valora si un perfil funcional i metabòlic de les cèl·lules mare endotelials es capaç de predir i identificar de manera precoç les complicacions cardiovasculars que es produeixen en la SAOS lleu-moderat.

Aquest estudi té l’objectiu de generar nous criteris de coneixement de la SAOS i identificar noves estratègies terapèutiques  que tindran una repercussió directa a la millora de la qualitat de vida dels pacients. En segon lloc té per finalitat identificar nous biomarcadors per prevenir i diagnosticar estadis inicials de la malaltia. I finalment pretén que el coneixement adquirit pugui aplicar-se a la pràctica habitual i la millora en el maneig de la malaltia.

La cerca de nous biomarcadors en la SAOS pot ser de potencial interès comercial per les empreses de diagnòstic i les farmacèutiques.

Coneix l’IDIBGI!

menu