HRS4R
Vull donar
REHABILITACIÓ COGNITIVA

Projecte EM-Line!: Rehabilitació cognitiva des de casa

Grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació - Drs/es. J Gich, C Coll, J Salavedra, J Freixenet, Ll Ramió
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    50.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

L’objectiu principal del projecte EM-Line! és proporcionar una eina als pacients per a fer rehabilitació cognitiva des de casa, adaptar, ampliar i millorar el material disponible.

 

Resum de la idea:

El projecte EM-Line! (https://em-line.com) és un programa de rehabilitació cognitiva per a persones amb malalties neurològiques o dany cerebral adquirit. Les seves característiques principals són: (1) es pot fer servir des de casa, sense interferir en les activitats de la vida diària i promovent l’autonomia del pacient, (2) és innovador i atractiu, i (3) és completament gratuït per al pacient.

Objectius impacte i solució proposada:

L’objectiu principal del projecte EM-Line! És proporcionar una eina als pacients per a fer rehabilitació cognitiva des de casa. Es va crear material de rehabilitació (escrit i manipulatiu) amb 3 característiques principals a fi i efecte d’augmentar l’adherència al tractament: (1) el material és atractiu, (2) disposa de pistes per ajudar a resoldre el problema de forma autònoma i (3) té un ampli ventall de nivells de dificultat.

Una vegada desenvolupat el material es va realitzar un estudi pilot que va donar resultats positius (Gich i cols., 2015) i que va ser catalogat com a evidència científica de classe II en una revisió posterior (Goverover i cols., 2018). Finalment es va començar a adaptar aquest material per a ser distribuït en línia per les àmplies avantatges que suposa davant d’altres sistemes de distribució (permet arribar a més persones, preserva el control de la gestió del projecte, etc.).

Coneix l’IDIBGI!

menu