HRS4R
Vull donar
ICTUS

Podem detectar i predir la transformació hemorràgica posterior a l’administració de rt-PA en pacients amb ictus isquèmic agut?

Grup Patologia Cerebrovascular (Unitat ICTUS) -  Drs/es. Joaquín Serena i Carme Gubern.
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    40.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Anàlisi de microRNAs circulants com a biomarcadors predictius de transformació hemorràgica en isquèmia cerebral després de l’administració d’rt-PA. Estudi clínic i preclínic.

 

Resum de la idea:

L’ictus és un trastorn brusc del flux sanguini cerebral que altera de forma transitòria o permanent la funció d’una determinada regió del cervell. El 85% dels ictus són conseqüència d’una oclusió arterial (ictus isquèmic o infart cerebral). L’activador del plasminogen tissular recombinant (rt-PA) és actualment l’únic fàrmac efectiu per al tractament de l’ictus isquèmic agut quan s’administra en les primeres 4.5 hores des de l’inici dels símptomes. No obstant, el risc de transformació hemorràgica (TH) de la lesió isquèmica associat a l’administració d’rt-PA, que pot contribuir al deteriorament neurològic dels pacients, és una limitació important per la generalització de l’ús de l’rt-PA que actualment només reben un 5-7% dels pacients amb ictus isquèmic. Aproximadament el 8% dels pacients tractats amb rt-PA poden patir una TH simptomàtica que s’associa a deteriorament neurològic i empitjora significativament el pronòstic dels pacients. Els mecanismes exactes subjacents a l’aparició d’aquesta complicació són desconeguts. Atès que la teràpia trombolítica amb rt-PA és actualment l’únic tractament farmacològic aprovat per la isquèmia cerebral, la investigació sobre biomarcadors predictors de TH associada a la seva administració és crucial per millorar el risc/benefici de l’administració d’aquest fàrmac i inclús plantejar finestres més àmplies d’administració, augmentant el % de pacients que se’n puguin beneficiar.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

La identificació d’un perfil de miRNAs circulants que prediguin el risc de TH abans de rebre el tractament amb rt-PA permetrà predir l’aparició d’aquesta complicació i ajudarà a la millor selecció dels pacients tributaris a l’administració d’aquest fàrmac i a la reducció del risc de TH en pacients amb ictus isquèmic. Alhora, disposar d’aquests biomarcadors pot permetre també ampliar la finestra terapèutica d’administració actual de 4.5 hores des de l’inici dels símptomes, augmentant així el % de pacients que es poden beneficiar de l’únic fàrmac aprovat fins al moment per al tractament de l’ictus isquèmic agut.

Per altra banda, els estudis funcionals dels miRNAs identificats amb el model in vitro de BHE permetran augmentar el coneixement sobre els mecanismes fisiopatològics relacionats amb l’aparició de TH que poden conduir a la identificació de noves dianes terapèutiques per a l’ictus isquèmic agut.

 

Els objectius del projecte són:

- Identificar microRNAs (miRNAs) circulants en mostres sanguínies obtingudes en el moment de l’ingrés de pacients amb ictus isquèmic, prèviament a l’administració de l’rt-PA, que permetin predir el risc d’aparició de TH de la lesió isquèmica després del tractament amb aquest fàrmac trombolític.

- Avaluar en un model cel·lular (in vitro) si els miRNAs circulants identificats tenen implicació funcional en aquesta complicació associada al tractament amb rt-PA per tal d’augmentar el coneixement sobre els mecanismes subjacents a la TH.

Coneix l’IDIBGI!

menu