HRS4R
Vull donar
ICTUS

Com influeix l’anestèsia general o la sedació conscient en l’estat i supervivència al tractament de l’ictus?

Grup Patologia Cerebrovascular (Unitat ICTUS) -  Drs/es Terceño, M., Silva, Y. i Serena, J.
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    40.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Multicentre ObseRvational study in Posterior mecHanical thrombEctomy: conscioUs sedation vs general anesthesia MORPHEUS

 

Resum de la idea:

El registre MORPHEUS pretén avaluar de forma prospectiva i per primera vegada, el paper de l'anestèsia general i la sedació conscient en ictus de circulació posterior que son tracats amb trombectomia mecànica.

Es dissenya un registre multicèntric i prospectiu en centres nacionals amb alta experiència en el tractament de l'ictus isquèmic agut.

Es compararà l'anestèsia general amb la sedació conscient i s'estudiarà el seu impacte sobre el l'estat funcional i supervivència als 3 mesos de l'ictus.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

El principal objectiu de l'estudi és saber si l'ús de l'anestèsia general s'associa de forma independent a un pitjor pronóstic funcional i vital, comparat amb la sedació conscient, en pacients amb ictus aguts de circulació posterior tractats mitjançant trombectomia mecànica.

Aquest treball serà el primer registre sistematitzat prospectiu estudiant l'efecte de l'anestèsia en ictus de circulació posterior.

Ajudarà a conèixer quin tipus d'anestèsia és l'adeqüat per emprar durant el procediment de la trombectomia mecànica de l'ictus.

L'abast de la recerca s'espera que sigui internacional amb un alt impacte en la comunitat científica dedicada a l'ictus.

Si es confirmés l'efecte negatiu de l'anestèsia general, tindria un impacte directe en la pràctica clínica habitual del maneig dels ictus aguts, essent una eina essencial sobre la decisió terapèutica a utilitzar, i aconseguint un descens de la mortalitat i millor pronòstic funcional.

Coneix l’IDIBGI!

menu