HRS4R
Vull donar
CÀNCER

Estudi del càncer i la seva associació amb les desigualtats socials

Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    127.770

  • Recaptat:

    0

  • Target Goal ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is € Maximum amount is €

Sobre el projecte

Estudi d’Alta Resolució de Desigualtats Socials en Càncer: Un estudi multinivell de base poblacional (HiReSIC). Com influeixen les diferències geogràfiques i socio-econòmiques en la incidència del càncer?

 

Resum de la idea:

La càrrega del càncer està augmentant a nivell mundial degut fonamentalment a l'envelliment de la població. Per a fer front a aquesta “epidèmia de càncer”, és essencial aprofundir en l'estudi de les diferències geogràfiques i socioeconòmiques en la incidència del càncer, la mortalitat i la supervivència dels pacients amb càncer. El càncer en les àrees geogràfiques socioeconòmiques desfavorides mostra una major incidència i mortalitat que en les àrees geogràfiques més riques.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

L'objectiu general del projecte HiReSIC és caracteritzar i avaluar la càrrega humana i econòmica de les desigualtats socioeconòmiques en la incidència, la mortalitat i la supervivència del càncer a Espanya utilitzant un enfocament multinivell comparatiu. HiReSIC descriurà i analitzarà els resultats de tres de les localitzacions de càncer més incidents (pulmó, colorectal i mama) i d'altres dues localitzacions de càncer en les quals l'accés a nous tractaments genètics i immunològics podria variar molt (melanoma cutani i limfoma no Hodgkin). A més, HiReSIC també avaluarà l'adherència a les pautes de tractament clínic en funció del grup socioeconòmic i estimarà la càrrega econòmica de les desigualtats en el càncer. Per a aquests fins, HiReSIC utilitzarà els mètodes epidemiològics més avançats, incloent l'anàlisi espacial, la modelització multinivell, la supervivència neta i l'avaluació econòmica. Està previst que el projecte sigui executat en un període de tres anys per un equip multidisciplinari d'epidemiòlegs clínics i metodològics, demògrafs, estadístics.

Coneix l’IDIBGI!

menu