HRS4R
Vull donar
CÀNCER DE PULMÓ

Detecció precoç del Càncer de Pulmó

Grup Respiratori  Drs/es. Luque, N., Rodríguez, C., Tura-Ceide, O. i Orriols, R.
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    80.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Estudi de Càncer de Pulmó: La detecció de cfDNA com a eina de diagnòstic en la Neoplàsia de Pulmó

 

Resum de la idea:

Actualment el càncer de pulmó s'ha erigit com el càncer més incident i més mortal a nivell mundial i requereix de la demanda d’un gran nombre de proves complementàries per al seu diagnòstic. La majoria de casos diagnosticats de càncer de pulmó es diagnostiquen molt tard en un estadi de la malaltia avançat, donant lloc una molt baixa supervivència. Aquesta situació genera un problema de salut pública i ha comportat que, en els últims anys, s'hagi desenvolupat la idea d'establir un nou sistema de cribatge en el càncer de pulmó.

Actualment, s'han desenvolupat models de cribatge de càncer de pulmó mitjançant tomografia computeritzada (TC) de tòrax de baixa radiació, amb resultats favorables en termes de descens de la mortalitat. També, en els últims anys han sorgit altres eines menys invasives que permeten obtenir informació a temps real, com la detecció de material genètic tumoral en mostres líquides(biòpsia líquida). Avui dia, però, encara no hi ha evidència suficient que hagi demostrat aquesta eina com a diagnòstica de cribatge, encara que s'han obtingut resultats favorables en termes de detecció de perfil genètic del tumor o monitoratge de la resposta al tractament.

L'objectiu d'aquest estudi és determinar si és possible detectar material genètic tumoral en el plasma de pacients amb adenocarcinoma pulmonar en estadi 1, així com en altres fluids corporals pròxims a la lesió.  La finalitat és determinar quines mostres biològiques poden detectar material genètic tumoral a una major sensibilitat, amb una baixa proporció de falsos negatius i amb una menor invasivitat i cost econòmic.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

Aquest estudi planteja la detecció de ctDNA en plasma i altres fluids corporals propers a un nòdul pulmonar d'estirp adenocarcinoma en estadi 1 com un mètode fiable, sensible i específic que permeti el diagnòstic precoç de càncer de pulmó. L’objectiu és determinar, mitjançant tècniques moleculars  d´alta precisió (NextGenerationSequencing, NGS), la possibilitat de detecció de ctDNA en el plasma en pacients amb càncer de pulmó en estadi 1, així com en altres fluids corporals pròxims a la lesió tumoral.

La finalitat és esbrinar si la detecció de ctDNApot arribar a ser una eina fiable, sensible i específica per ser incorporada a la pràctica clínica així com tenir una validesa analítica que permeti el diagnòstic precoç del càncer de pulmó i augmentar l’esperança de vida d’aquests pacients i de la nostra societat.


És una proposta translacional, que pretén que el coneixement adquirit es pugui aplicar a la pràctica habitual i millorar el maneig d'aquesta patologia, establint-se com a objectiu final la implementació d'un nou sistema de cribratge per càncer de pulmó.

Coneix l’IDIBGI!

menu