HRS4R
Vull donar
COVID-19 EVOLUCIÓ CLÍNICA

Les molècules inflamatòries poden predir l’evolució clínica dels pacients COVID-19? Poden ser marcadors de la resposta terapèutica?

Grup Neurodegeneració i Neuroinflamació Drs. Lluís Ramió i Antoni Castro
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    45.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Concentracions de IL-6 i altres citoquines com biomarcadors pronòstic en pacients afectats de COVID-19

 

Resum de la idea:

Un percentatge de pacients afectats per COVID-19 presenta una resposta inflamatòria exagerada amb nivells alts de dímer-D, ferritina i IL-6, que s’associa a mal pronòstic. Però aquests marcadors no són prou precisos per identificar una mala evolució, ni per indicar bona resposta als fàrmacs administrats.

Per tot això, proposem un estudi que monitoritzi els nivells de diferents marcadors inflamatoris al llarg de la malaltia, per identificar bons biomarcadors d’evolució clínica de la COVID-19.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

Fins el moment es coneix que l’increment de dímer-D, ferritina i IL-6 s’associa a un empitjorament de l’estat del pacients, però aquests marcadors no són suficients per pronosticar quina serà l’evolució clínica del pacient afectat per COVID-19.

Per altra banda, s’han postulat diversos fàrmacs pel tractament de la COVID-19 (hidroxicloroquina, dexametasona, tozilizumab, anakinra, etc.), però no existeixen encara prou evidències sobre la seva eficàcia clínica. I, davant un pacient concret, no es disposa de marcadors  de resposta terapèutica.

Per aquest motiu, l’objectiu principal que es planteja aquest estudi és la identificació de marcadors que permetin discriminar aquells pacients que tindran una mala evolució clínica i, per tant, requeriran un major seguiment. Igualment, l’estudi dels nivells de citoquines després de l’administració d’un determinat tractament ens serà útil per identificar biomarcadors de bona resposta terapèutica.

Coneix l’IDIBGI!

menu