HRS4R
Vull donar
INFECCIÓ BRONQUIAL

Ajudar al pulmó a eliminar el moc purulent

Grup Respiratori Dr/a. Vendrell, M. i Muñoz, G.


Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    100.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Beneficis de la combinació de la inhalació de sèrum hipertònic inhalat i de fisioteràpia respiratòria en bronquièctasis

 

Resum de la idea:

En les bronquièctasis està alterada la composició del moc i el seu drenatge, fet que facilita la infecció bronquial crònica que altera la qualitat de vida i afavoreix la progressió. Prèviament hem demostrat el benefici de la fisioteràpia en l’eliminació del moc i en el control de la malaltia. Ara volem actuar en la composició del moc disminuint la seva densitat amb la inhalació de sèrum hipertònic previ a la fisioteràpia respiratòria per millorar l’eliminació i així el control de la malaltia.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

L’objectiu es avaluar el benefici de combinar la inhalació de sèrum sali hipertònic i la fisioteràpia en l’eliminació de moc en pacients amb bronquièctasis comparat amb la inhalació de sèrum isotònic i fisioteràpia, i amb la realització de només fisioteràpia durant un any.

El projecte es centra en modificar les propietats del moc (que es molt viscos en bronquièctasis) per millorar la seva eliminació i demostrar si això ajuda a disminuir la infecció i la inflamació bronquial crònica,  que a nivell clínic vol dir tenir un esput mes clar, menys infeccions, disminuir la progressió de la malaltia i millorar la qualitat de vida.

El coneixement de les propietats del moc permetria fer una medicina mes personalitzada i indicar la inhalació en els pacients amb un moc mes viscos. Si es demostrés la seva eficàcia tindria repercussió també en la recerca d’altres fàrmacs inhalats ja què al disminuir el moc acumulat els fàrmacs podrien arribar millor al bronqui.

Coneix l’IDIBGI!

menu