HRS4R
Vull donar
CÀNCER DE MAMA

Efecte de la detecció precoç del càncer de mama a Girona

Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    127.770

  • Recaptat:

    9.784

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
7.66%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Quin és l’efecte del cribratge de càncer de mama a la província de Girona? Avaluació de l’efecte del programa de detecció precoç del càncer de mama de la província de Girona

 

Resum de la idea:

El projecte té com a objectiu avaluar l'efecte del càncer de mama a la província de Girona mitjançant l'estimació de la taxa de resultats falsos negatius i de càncer d'interval veritable en un cribratge a la Regió Sanitària de Girona (RSG). Es compararan les característiques d'aquests tumors amb els detectats en el cribratge i en un estudi de seguiment, basat en l'estudi retrospectiu de la cohort de base poblacional.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

Objectiu general

1. Avaluar els resultats d’un cribratge de càncer de mama a la província de Girona mitjançant l'estimació de la taxa de resultats falsos negatius i de càncer d'interval veritable en el PEDBC.

Objectius específics

1. Estimar les taxes específiques segons la mena de càncer d'interval (falsos negatius, intervals veritables, tumors ocults o signes mínims).

2. Avaluar l'associació entre el càncer d'interval i les característiques de les dones (edat, menopausa, densitat mamària, antecedents, etc.)

3. Comparar les característiques biològiques (TNM, estadificació, histologia, receptors hormonals i marcadors biològics) dels càncers d'interval, els detectats pel cribatge i els diagnosticats fora del cribratge.

4. Avaluar la supervivència dels càncers d'interval amb tumors detectats pel cribratge i fora del programa respecte a les característiques de les dones. Ajustar la supervivència en funció de les característiques clínico-biològiques del tumor.

Coneix l’IDIBGI!

menu