HRS4R
Vull donar
Firma
MARTI RISPAU-PAGÈS
Posició
Tècnic/a Investigador/a
Tècnics/ques investigadors/es

Publicacions

Serdà-Ferrer BC, Sanvisens A, Fuentes-Raspall R, Puigdemont M, Farré X, Vidal-Vila A, Rispau-Pagès M, Baltasar-Bagué A, Marcos-Gragera R

Significantly reduced incidence and improved survival from prostate cancer over 25 years.

Bmc Public Health, 2023, 23, 2552-2552 dx.doi.org/10.1186/s12889-023-17440-7

Formulari de contacte

Coneix l’IDIBGI!

menu