HRS4R
Vull donar

L’Hospital d’Olot i el Trueta inicien un estudi per avaluar l’eficàcia de la transmissió d’ecocardiografies mitjançant l’aplicació ODISEA del Codi Infart

29 February 2024
  • L’enviament d’aquestes proves ha d’ajudar al diagnòstic precoç de complicacions i donar una informació rellevant pel maneig de pacients amb infart agut de miocardi.
  • L’estudi consta de dues fases: una primera per mesurar la qualitat de les imatges i, una posterior, per avaluar la seva aplicabilitat i eficàcia.

El Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot i el de Cardiologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona han iniciat un estudi conjunt per valorar l’eficàcia i la factibilitat de la transmissió d’ecocardiografies fetes pels metges d’urgències de l’Hospital d’Olot a pacients amb infart agut de miocardi mitjançant el programari de salut Odisea en el moment de la primera atenció. L’Odisea és una aplicació desenvolupada a Girona i que s’està utilitzant a la Regió Sanitària de Girona, que fa d’enllaç entre els professionals que atenen el pacient a l’hospital comarcal i l’equip de Cardiologia de l’Hospital Josep Trueta, com a centre de referència de la demarcació davant les activacions del Codi IAM (Infart Agut de Miocardi), és a dir, on es deriven els pacients que pateixen un infart agut de miocardi.

Fins ara, els professionals de l’hospital comarcal bolcaven a la app les dades clíniques del pacient i els electrocardiogrames realitzats. Ara, s’ha iniciat aquest estudi per avaluar quin impacte tindria en la millora del procés assistencial el fet de disposar, també, de les ecografies cardíaques a l’app. Els investigadors pensen que aquest enviament ajudarà al diagnòstic precoç de complicacions i donarà una informació rellevant pel maneig dels pacients amb infart de miocardi abans que es traslladin a la unitat d’hemodinàmica del Trueta, on es farà el tractament definitiu.

Per tal d’iniciar aquest projecte, els cardiòlegs del Trueta han impartit tres sessions formatives als facultatius del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot per tal d’aplicar correctament la tècnica en fer les ecocardiografies. L’estudi consta de dues fases: una primera per mesurar la qualitat de les imatges enviades i, una posterior, per avaluar la seva aplicabilitat clínica i eficàcia.

A banda de l’Hospital d’Olot, en aquest projecte de col·laboració també hi participa el Servei de Cardiologia del Trueta, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) i, en el propers mesos, es preveu també la incorporació del Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres.

Més de 500 activacions de Codi IAM a l’any

El Codi IAM és un protocol d’actuació urgent que s’activa des del 112, el SEM, des de l’atenció primària o des d’algun centre hospitalari en el moment en què una persona presenta símptomes d’un possible infart. A partir d’aquesta activació es mobilitza una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata. És fonamental que els dispositius assistencials implicats puguin compartir tota la informació rellevant per aconseguir un diagnòstic més ràpid i acurat i escurçar el temps transcorregut entre l’infart i l’inici del tractament. Durant el 2022, es van activar 558 Codis IAM a la Regió Sanitària de Girona, dels quals el 39,8% des d’hospitals comarcals, el 24,3% des d’atenció primària i el 35,9% van ser activats per part del SEM.

L’app Odisea agilitza la gestió del Codi Infart

L’aplicació Odisea és una eina que permet millorar la coordinació, el flux d’informació i el temps de tractament dels pacients que han patit un infart agut de miocardi i que són traslladats d’urgència a un hospital terciari, que en el cas de la Regió Sanitària de Girona, és l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. La app es va desenvolupar entre professionals del Trueta - IDIBGI, l’IDIAP Jordi Gol, i la Universitat de Girona (UdG). Està en funcionament des del 2021 i fa d’enllaç entre l’Hospital Trueta i els serveis d’urgències de la resta d’hospitals comarcals, entre ells Olot, i el SEM.

El funcionament de l’app és senzill: quan des d’algun dels dispositius assistencials reben un pacient que ha generat l’activació del Codi Infart, inclouen les dades del cas a l’app, incloses les imatges de l’electrocardiograma. Compartir aquesta informació permet a l’equip de cardiologia de l’Hospital Trueta valorar a l’instant l’estat del pacient a través d’un dispositiu mòbil o tauleta i, per tant, permet orientar els professionals que estan atenent al pacient.

L’aplicació també inclou un xat a través del qual el personal mèdic dels diferents entres poden intercanviar impressions i orientacions clíniques en temps real. L’app també disposa d’un geolocalitzador que permet saber en tot moment en quin punt del trasllat hospitalari es troba el pacient. Una vegada el pacient ha estat atès, es continua abocant tota la informació clínica a l’aplicació, de manera que els professionals dels hospitals comarcals que han atès els casos en primera instància poden seguir l’evolució dels pacients. L’enviament de les imatges ecogràfiques prèvia a l’arribada del pacient al centre receptor permet millorar la planificació per part dels cardiòlegs del centre receptor.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu