HRS4R
Vull donar

L’any 2021 es diagnosticaran a la demarcació de Girona uns 4.200 casos nous de càncer

4 November 2021

La Regió Sanitària Girona i l’Institut Català d’Oncologia avui han presentat les últimes dades de l’impacte del càncer a la regió recollides a l’estudi CanGir.

Aquest any 2021 es diagnosticaran a la demarcació de Girona uns 4.200 casos nous de càncer. Aquesta és una de les moltes dades que es poden extreure del CanGir que presenta les dades dels anys 2013-2017 amb estimacions de la incidència i mortalitat fins l’any 2022 i una anàlisi de l’evolució d’aquests indicadors epidemiològics des del 2003. Avui, dimecres 3 de novembre, el gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras, el director assistencial de l’ICO Girona, Francesc Soler, i l'investigador de ICO i IDIBGI Rafael Marcos-Gragera, han presentat en roda de premsa les últimes dades del Registre del Càncer a Girona - incidència, mortalitat, tendències i supervivència- recollides a l’estudi CanGir.

El CanGir és va publicar per primer cop l’any 2005 amb l’objectiu de donar difusió de les dades bàsiques del càncer a la demarcació de Girona, així com a eina per a la planificació, priorització i seguiment de les diferents actuacions adreçades a controlar les malalties oncològiques. CanGir és una publicació de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de l’Institut Català d’Oncologia de Girona i del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut que recull informació i analitza epidemiològicament el càncer a la Província de Girona.

Algunes de les dades més destacades per aquest proper 2021 són:

Incidència del càncer a Girona. Segons edat i sexe
Per aquest proper 2021 s’estima que hi haurà 4.177 casos nous de càncer a la regió: 2.419 (57,9%) càncers en homes i 1.781 (42,6%) en dones. L’any 2017 es van diagnosticar 4058 nous casos (2337 entre els homes i 1721 en dones). L’augment del nombre total de casos es deu, bàsicament, a l’envelliment de la població.

  • Un 0,5% dels tumors seran diagnosticats en edat pediàtrica (0-14 anys).
  • Un 13,49% de la incidència es donarà en edats superiors als 65 anys i serà més freqüent en homes que en dones.
  • El càncer colorectal serà la neoplàsia maligna més freqüent (595 casos, 15% del total), seguit del càncer de pròstata (437 casos), càncer de mama (475 casos) i pulmó (406 casos).
  • Les tres primeres localitzacions en homes serà: càncer de pròstata (413 casos, 17% del total de nous casos en homes), càncer colorectal (411 casos, 16,34%) i càncer de pulmó (336 casos, 13,9%). En dona serà: càncer de mama (496 casos anuals, 27,85% del total de nous casos en dona), càncer colorectal (261 casos, 14,70%) i el càncer de pulmó (130 casos, 7,3%).

Principals localitzacions tumorals i mortalitat
En ambdós sexes, el càncer de pulmó serà el de major letalitat amb 294 morts (19% del total de morts per càncer a la demarcació de Girona), seguit del càncer colorectal amb 225 casos (14% del total) i de mama 97 defuncions (6%).

Les 3 primeres localitzacions per sexe i edat seran:

  • Home: càncer de pulmó, còlon-recte i pròstata.
  • Dona: càncer de mama, còlon i pulmó.
Localització en homesN homes% homesLocalització en donesN dones% dones
Pròstata41317Mama49629
Còlon, recte i anus41117Còlon, recte i anus26115
Pulmó33614Pulmó1307
Bufeta urinària28812Sistema nerviós1056
Llavi, cavitat oral i faringe1004Cos uterí885
Fetge914Limfoma No Hodgkinià664
Ronyó i vies urinàries843Bufeta urinària643
Limfoma No Hodgkinià843Tiroides583
Estómac653Leucèmies442
Leucèmies572Estómac432

Supervivència per càncer 2003-2014
L’estadística de supervivència, el nombre de pacients diagnosticats de càncer i vius a un determinat temps després del diagnòstic, és un dels indicadors més utilitzats per tal d’estimar l’efecte del tractament sobre la malaltia. L’interval de supervivència es calcula entre la data del diagnòstic i la data de defunció o bé la data de final del seguiment que en el CanGir actual ha estat el 31 de desembre de 2018.

Habitualment els registres poblacionals de càncers calculen l’anomenada supervivència relativa a 5 anys que representa la supervivència a 5 anys després del diagnòstic del càncer. En el cas de Girona, la supervivència relativa a 5 anys pels pacients diagnosticats en el període 2010-2014 ha estat de 55% per als homes i del 63% per a les dones.

La supervivència del càncer, en el seu conjunt, millora de forma significativa des del 2005 fins l’any 2014. Entre els homes la millora és en global d’un 1% i entre les dones d’un 0,20%. Les localitzacions que mostren una millora més significativa en la supervivència són en els homes els càncers de cavitat oral i faringe, mieloma, leucèmies, pàncrees, fetge i pulmó i en les dones cavitat oral i faringe, laringe, bufeta urinària i discretament la mama.
Podeu consultar el CanGir en format PDF a la web de l’Institut Català d’Oncologia.

Font: ICO Girona

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu