HRS4R
Vull donar

La sobrealimentació durant l'embaràs causa alteracions cardiometabòliques en la descendència

18 March 2022
  • Un estudi liderat pel Dr. Abel López-Bermejo constata aquest fet en un model animal porcí.
  • El treball també suggereix que aquestes alteracions poden ser revertides mitjançant un tractament amb metformina en els garrins.

L’augment de pes excessiu durant l’embaràs pot comportar alteracions metabòliques en el fetus, i també augmentar el risc de patir malalties cardiometabòliques en l’edat adulta com l’obesitat, la diabetis, l’infart o l’ictus. Tot i això, el tractament precoç en l’infant podria evitar aquestes complicacions.

Un estudi liderat pel Dr. Abel López-Bermejo, cap del grup d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria de l’IDIBGI, ha analitzat l’efecte de la sobrealimentació durant l'embaràs en els fills a partir d’un model animal porcí. El model també va permetre l’aplicació d'un tractament amb metformina, un fàrmac antidiabètic, en els garrins com a possible mètode per revertir aquestes alteracions.

Els resultats van mostrar que el garrins nascuts de truges sobrealimentades durant la gestació presentaven un pitjor perfil cardiometabòlic en comparació amb aquells nascuts de truges alimentades amb dieta normal. El tractament amb metformina va millorar aquest perfil desfavorable.

A més, en el treball també es va estudiar la metilació en el teixit adipós d’aquests garrins. Així, es va veure una desregulació dels gens SLC5A10, INSIG1, i CDK2AP1, relacionats amb el transport de sucres, la regulació de greixos com el colesterol i la supressió del creixement cel·lular, respectivament.

Aquests resultats reafirmen que la sobrealimentació durant l'embaràs causa en la descendència un perfil metabòlic desfavorable i canvis en la metilació de l'ADN, els quals poden ser millorats amb el tractament amb metformina.

L'estudi es va dur a terme gràcies a la col·laboració entre el grup d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria de l'IDIBGI, el grup de benestar animal de l'IRTA i el grup Selecció Batallé.

Article de referència: https://www.nature.com/articles/s41366-022-01076-5

DOI: 10.1038/s41366-022-01076-5

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu