HRS4R
Vull donar

INVESTIGADORS DE L’ICO-IDIBGI DESCOBREIXEN UNA FAMÍLIA DE COMPOSTOS NATURALS PRESENTS A L'OLI D'OLIVA CAPAÇOS D'ATACAR LES CÈL·LULES MARE TUMORALS

11 April 2018

La prestigiosa revista científica Carcinogenesis, que pertany al Grup Oxford University Press, avança en la seva edició en línia el descobriment d’una molècula que, una vegada aïllada i purificada, de l’oli d’oliva verge (AOVE) ─en el qual es troba de forma natural en quantitats molt petites─ és capaç d’eliminar de manera potent i específica les cèl·lules mare tumorals en cultius cel·lulars i en tumors, en animals de laboratori. L’estudi, que està liderat per Javier Menéndez, cap del grup Metabolisme i Càncer del Programa ProCURE de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)-Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), ha rebut el IV Premi Internacional Castillo de Canera, d’Investigació Oleica Luis Vañó, que s’entregarà el proper 16 d’abril a Jaén i que compta amb la col·laboració de la Universitat de Califòrnia Davis (UC Davis). 

La cerca dels fotoquímics amb activitat antitumoral en l’oli d’oliva
Ja fa cinc anys que el grup Metabolisme i Càncer del Programa ProCURE ICO-IDIBGI, dirigit per l’investigador Javier Menéndez, va decidir posar en marxa una aproximació metodològica multidisciplinària, semblant a la que fan servir les companyies farmacèutiques per desenvolupar un nou fàrmac oncològic, amb la finalitat de descobrir i caracteritzar la possible existència de noves molècules amb activitat antitumoral en l’oli d’oliva. “La nostra hipòtesi era que la denominada fracció minoritària de l’oli d’oliva, que només representa el 2 % del seu pes, però en què existeixen més de 200 compostos diferents, podria ser utilitzada com una font natural d’informació sobre noves estructures químiques capaces d’inhibir funcions moleculars necessàries per a les cèl·lules tumorals mare” comenta el cap del grup Metabolisme i Càncer del Programa ProCURE, Javier Menéndez.

De l’aïllament a la caracterització atòmica de la molècula

Primer de tot, es va dur a terme l’aïllament i la purificació de les molècules candidates mitjançant tècniques de química analítica desenvolupades al Centre d’Investigació i Desenvolupament de l’Aliment Funcional (CIDAF) de la Universitat de Granada. A partir d’aquí, els investigadors del Programa ProCURE de l’ICO-IDIBGI van continuar amb els cribratges fenotípics i els estudis de validació en cultius cel·lulars i en tumors d’animals de laboratori.

Es va decidir utilitzar una estratègia denominada ‘cribratge fenotípic’ en què se seleccionen directament compostos que són capaços de penetrar en una cèl·lula i d’induir un canvi fenotípic d’interès. “En el nostre cas, el canvi fenotípic analitzat va ser la desaparició de característiques funcionals úniques a les CMT, com la seva capacitat per tolerar la presència de drogues oncològiques o de generar petits microtumors en suspensió” segons comenten els investigadors.

Una vegada descoberta la molècula d’interès amb una activitat específica i potent contra les CMT en cultius cel·lulars in vitro, es va realitzar una segona etapa de validació amb CMT implantades en animals in vivo. Els investigadors van confirmar que “l’exposició de les CMT a determinats oleòsits durant unes poques hores va ser suficient per impedir completament la capacitat de les CMT d’iniciar la formació de tumors en els animals de laboratori”.

Finalment, amb la col·laboració de l’empresa especialitzada en el disseny computacional de fàrmacs Mind the byte, es va procedir a la caracterització atòmica del mecanisme d’acció de les molècules amb activitat anti-CMT.

L’oli d’oliva com a inhibidor de proteïnes

Seguint aquest procediment, els investigadors han descobert que l’oli d’oliva extra verge conté una família de compostos polifenòlics anomenats oleòsits que són capaços d’inhibir, simultàniament, dues proteïnes clau en el metabolisme (mTOR) i l’epigenètica (DNMT) de les cèl·lules mare tumorals. Aquest mecanisme metaboloepigenètic dual és capaç de promoure la pèrdua de les propietats funcionals que defineix a les cèl·lules a les CMT, especialment la capacitat de reiniciar la formació de tumors en promoure la reactivació de programes epigenètics de diferenciació cel·lular.

“Ara sabem que la naturalesa, després de milions d’anys d’evolució, ha creat estructures químiques complexes capaces d’atacar la maquinària molecular de les CMT promovent la seva normalització. A partir d’ara s’haurà de copiar, químicament, aquesta activitat en noves molècules més estables que puguin ser emprades en la clínica” afirma Menéndez.

Els investigadors del Programa ProCURE de l’ICO-IDIBGI han registrat la patent internacional d’aquests compostos com a noves teràpies contra les CMT i, amb la col·laboració de Mind the Byte, ja han començat el disseny de noves molècules capaces de mimetitzar químicament l’activitat anti-CMT dels oleòsits.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu