HRS4R
Vull donar

L'enfocament principal de la recerca del nostre grup es basa en la Medicina i la Biologia de Sistemes Integratius, amb un èmfasi especial en la comprensió del paper del microbioma en l'envelliment, el rendiment cognitiu i la salut metabòlica i mental. Per assolir els nostres objectius, duem a terme una investigació altament multidisciplinària que combina tecnologies d'última generació post-genòmiques -incloent metagenòmica de shotgun, metabolòmica i lipidòmica per NMR i HPLC-MS/MS, i seqüenciació d'ARN, entre d'altres- amb tècniques bioinformàtiques computacionals avançades com el machine learning, la quimiometria i l'estadística multivariant.

El grup té una àmplia experiència en l'anàlisi bioinformàtica de conjunts de dades òmiques i la seva integració. La nostra investigació es porta a terme en grans cohorts humanes i validem les nostres troballes utilitzant models preclínics com ratolins i Drosophila melanogaster.

El nostre objectiu és extreure i integrar dades òmiques i clíniques per obtenir una comprensió holística de les complexes interaccions hoste-microbioma i la naturalesa multifactorial i heterogènia de les malalties no transmissibles. Mitjançant aquest treball, pretenem dilucidar els mecanismes moleculars subjacents a la salut i la malaltia. L’objectiu final és identificar nous biomarcadors o patrons que puguin servir de base per desenvolupar teràpies eficaces personalitzades i fetes a mida, així com eines de diagnòstic, pronòstic i monitoratge per a la seva translació clínica.

Principals línies de recerca

- Paper del microbioma a la salut metabòlica (per exemple, obesitat, MASLD, diabetis), el comportament (addicció al menjar), el rendiment cognitiu, la salut mental (depressió, ansietat) i els trastorns neurodegeneratius (malaltia d'Alzheimer).

- Influència de biomes no bacterians (virus, arquees, protistes i fongs) en la cognició i la salut metabòlica i mental.

- Metabolisme microbià de la histidina en MASLD i altres malalties metabòliques relacionades amb l'obesitat.

- Regulació microbiana del metabolisme del triptòfan en la cognició i la salut mental i metabòlica.

- Impacte de l'eix microbioma-intestí-cervell i de l'eix greix-cervell a la depressió.

- Paper del microbioma a la fase inicial i la progressió de la malaltia d'Alzheimer.

- Paper i mecanismes del microbioma en l'envelliment i el deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat.

- Influència dels bacteris i virus intestinals en l'addicció al menjar.

Objectius estratègics

Els nostres objectius clau són:

- Comprendre la complexa naturalesa de les malalties no transmissibles (obesitat, diabetis, MASLD, trastorns mentals i neurològics).

- Dilucidar el paper de les intricades interaccions entre l'hoste i el microbioma

- Desentranyar els mecanismes moleculars subjacents

- Desenvolupar opcions de tractament més eficaces, personalitzades, a mida i de fàcil accés, així com millors eines de diagnòstic, pronòstic i seguiment.

Per assolir aquests objectius, ens proposem:

- Incorporar una visió pan-kingdom del microbioma (incloent-hi membres en gran mesura desatesos com els virus o els eucariotes) i dur a terme un perfil funcional exhaustiu (combinant metagenòmica amb metabolòmica), per captar eficaçment les interaccions hoste-microbioma.

- Identificar firmes monòmiques en cohorts longitudinals ia gran escala.

- Validar els perfils identificats en cohorts independents.

- Integrar els perfils monòmics amb dades clíniques i de neuroimatge (radiòmica basada en IRM) per obtenir una imatge holística dels mecanismes subjacents a les interaccions microbioma-hoste.

- Avaluar el possible paper causal de les espècies/gens de la microbiota intestinal, els seus metabòlits i miARN en cèl·lules, ratolins (per exemple, microbioma fecal i trasplantaments virals) i models de mosca (per exemple, monocolonització amb espècies candidates, suplementació dietètica amb metabòlits seleccionats, etc.).

Publicacions
Rosell-Díaz M, Santos-González E, Motger-Albertí A, Gallardo-Nuell L, Arnoriaga-Rodríguez M, Coll-Martínez C, Ramió-Torrentà L, Garre-Olmo J, Puig J, Ramos R, Mayneris-Perxachs J, Manuel Fernández-Real J

Lower serum ferritin levels are associated with worse cognitive performance in aging

JOURNAL OF NUTRITION HEALTH & AGING, 2024, 28, 100190-100190 dx.doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100190
Mayneris-Perxachs J, Castells-Nobau A, Fernández-Real JM

"Indole-gence"for the mind

CELL HOST & MICROBE, 2024, 32, 151-153 dx.doi.org/10.1016/j.chom.2024.01.006
Rosell-Díaz M, Petit-Gay A, Molas-Prat C, Gallardo-Nuell L, Ramió-Torrentà L, Garre-Olmo J, Pérez-Brocal V, Moya A, Jové M, Pamplona R, Puig J, Ramos R, Bäckhed F, Mayneris-Perxachs J, Fernández-Real JM

Metformin-induced changes in the gut microbiome and plasma metabolome are associated with cognition in men.

METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 2024, 157, 155941-155941 dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2024.155941
Samulenaite S, García-Blanco A, Mayneris-Perxachs J, Domingo-Rodríguez L, Cabana-Domínguez J, Fernàndez-Castillo N, Gago-García E, Pineda-Cirera L, Burokas A, Espinosa-Carrasco J, Arboleya S, Latorre J, Stanton C, Hosomi K, Kunisawa J, Cormand B, Fernández-Real JM, Maldonado R, Martín-García E

Gut microbiota signatures of vulnerability to food addiction in mice and humans.

Gut, 2024 dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2023-331445
Milbank E, Díaz-Trelles R, Dragano N, Latorre J, Mukthavaram R, Mayneris-Perxachs J, Ortega F, Federici M, Burcelin R, Karmali PP, Tachikawa K, Chivukula P, López M, Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM

Liver lipopolysaccharide binding protein prevents hepatic inflammation in physiological and pathological non-obesogenic conditions

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2023, 187, 106562-106562 dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106562
Paton B, Foguet-Romero E, Suarez M, Mayneris-Perxachs J, Boqué N, Caimari A, Canela N, Herrero P

Brain N-Glycosylation and Lipidomic Profile Changes Induced by a High-Fat Diet in Dyslipidemic Hamsters

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2023, 24 dx.doi.org/10.3390/ijms24032883
Sol J, Obis È, Mota-Martorell N, Pradas I, Galo-Licona JD, Martin-Garí M, Fernández-Bernal A, Ortega-Bravo M, Mayneris-Perxachs J, Borrás C, Viña J, de la Fuente M, Mate I, Biarnes C, Pedraza S, Vilanova JC, Brugada R, Ramos R, Serena J, Ramió-Torrentà L, Pineda V, Daunis-I-Estadella P, Thió-Henestrosa S, Barretina J, Garre-Olmo J, Portero-Otin M, Fernández-Real JM, Puig J, Jové M, Pamplona R

Plasma acylcarnitines and gut-derived aromatic amino acids as sex-specific hub metabolites of the human aging metabolome

Aging Cell, 2023, 22 dx.doi.org/10.1111/acel.13821
Mayneris-Perxachs J, Fernández-Real JM

Proline-related metabolites: Towards biological diagnosis of depression

PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, 2023, 77, 195-195 dx.doi.org/10.1111/pcn.13535
Arnoriaga-Rodríguez M, Leal Y, Mayneris-Perxachs J, Pérez-Brocal V, Moya A, Ricart W, Fernández-Balsells M, Fernández-Real JM

Gut Microbiota Composition and Functionality Are Associated With REM Sleep Duration and Continuous Glucose Levels

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 2023, 108, 2931-2939 dx.doi.org/10.1210/clinem/dgad258
Swann JR, Diaz Heijtz R, Mayneris-Perxachs J, Arora A, Isaksson J, Bölte S, Tammimies K

Characterizing the metabolomic signature of attention-deficit hyperactivity disorder in twins

Neuropharmacology, 2023, 234, 109562-109562 dx.doi.org/10.1016/j.neuropharm.2023.109562
Projectes competitius
Codi oficial: 2023_FI_1 00515 Sara Pauli Data inici: 01/06/2023 Data fi: 31/05/2026 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS, SARA PAULÍ I PLA Organisme finançador: AGÈNCIA DE GESTIÓ UNIVERSITARIS I RECERCA (AGAUR)
Codi oficial: PI20/01090 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: PI23/00575 Data inici: 01/01/2024 Data fi: 31/12/2026 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: 2023_IBEC_JMP Data inici: 01/03/2024 Data fi: 30/06/2025 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Ofertes de treball

L’equip

Cap de Grup - R4

Investigadors/es Post-doctorals – R2

Investigadors/es Pre-doctorals – R1

Investigadors/es Col·laboradors/es

Tècnics/ques investigadors/es

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu