HRS4R
Vull donar

Finalitza el projecte transfronterer THINKGUT sobre el paper de la microbiota intestinal als trastorns neurocognitius associats a l'edat avançada i l'obesitat, liderat per l'IDIBGI

28 April 2022

• Els resultats del projecte inclouen avenços en el disseny d'eines personalitzades basades en microbioma enfocades a prevenir, diagnosticar i tractar trastorns neurocognitius associats a l'edat avançada i l'obesitat.
• El projecte THINKGUT també ha permès formar especialistes en la interrelació que hi ha entre la microbiota i la cognició.
• El consorci impulsor de la iniciativa inclou, a més de l'IDIBGI, l'Institut INSERM i la PIME Enterosys SAS, i ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el programa POCTEFA.

Finalitza el projecte de recerca THINKGUT, que ha estudiat el paper de la microbiota intestinal als trastorns neurocognitius associats a l'edat avançada i l'obesitat. Aquest projecte transfronterer ha permès obtenir avenços en el territori transfronterer en el disseny d'eines diagnosticoterapèutiques personalitzades basades en microbioma enfocades a prevenir, diagnosticar i tractar trastorns neurocognitius associats a l'envelliment i l'obesitat. Gràcies al projecte, també s'han format especialistes en la interrelació que hi ha entre la microbiota i la cognició. Aquests són dos dels principals resultats del projecte, liderat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) i que ha comptat amb la participació dels socis francesos Institut National de Santé Et de la Recherche Mèdicale (INSERM) i la PIME Enterosys SAS.

La prevalença de trastorns neurodegeneratius es troba entre les amenaces actuals més importants per a l'envelliment a la Unió Europea. Se sap que l'obesitat té efectes sobre la neurocognició i composició de la microbiota intestinal. A més, la microbiota és també un element important i poc reconegut en la disfunció neurocognitiva a l'edat avançada.

THINKGUT s'ha enfocat en tres objectius específics que corresponen a les àrees biomèdica, biotecnològica i formativa. Gràcies al projecte, s'ha construït un repositori transfronterer a partir de les dades anonimitzades sobre microbiota i cognició d'aproximadament 1.700 individus i s'ha establert un consorci transfronterer d'experts a les àrees de l'obesitat, la microbiota i la cognició. Usant el repositori creat i models bioinformàtics i biomatemàtics, aquests experts treballen en la identificació dels bacteris que interactuen amb l'eix microbiota intestinal – cervell i el seu impacte en el declivi neurocognitiu.

També s'han realitzat assajos funcionals en ratolins colonitzats amb microbiota intestinal humana de diferents grups d'individus amb obesitat i sense, en què s'han estudiat disfuncions neurocognitives extenses després del trasplantament fecal.

A més, el projecte s'ha centrat en la formació d'especialistes, dins el territori transfronterer, en la interrelació que hi ha entre la microbiota i la cognició. En aquest sentit, els esforços de formació han estat dirigits a programes de doctorat, màster i grau, així com també d'instituts d'ensenyament de cicle formatiu i batxillerat.

ThinkGut ens ha permès una col·laboració més intensiva i sinergies estratègiques entre centres de recerca-empreses del territori transfronterer i els resultats del projecte ens ajudaran a construir eines per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns neurocognitius associats a l'edat avançada i l'obesitat” afirma el coordinador del projecte, el Dr. José Manuel Fernández-Real, cap del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l'IDIBGI i investigador del CIBEROBN Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (Institut de Salut Carlos III).

 “ThinkGut ha contribuït en el desenvolupament de models innovadors en ratolins humanitzats destinats a la identificació de nous biomarcadors per a la investigació en la generació de nous fàrmacs, així com en la formació al territori transfronterer d'especialistes multidisciplinaris en interrelacions microbiota intestinal-cognició”, explica el Dr. Rémy Burcelin, Director de Recerca d'INSERM.

Per la seva banda, Jean-Christophe Malrieu, CEO d'Enterosys SAS, afirma que “ThinkGut ens ha permès avançar en la internacionalització d'Enterosys com una empresa biotecnològica implicada a desenvolupar teràpies basades en models de microbiota humana”.

Sobre el programa POTECFA

El projecte THINKGUT "Predicció personalitzada de la cognició a través de la microbiota humana", que ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), ha finalitzat aquest mes d'abril, i ha comptat amb un pressupost total de 1.3 milions de euros.

THINKGUT ha estat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El vostre ajut cerca el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

La cooperació transfronterera és crucial per obtenir informació i compilar cohorts procedents de centres clínics al territori POCTEFA en un repositori, que permeti desenvolupar teràpies i fàrmacs per prevenir l'obesitat, les malalties metabòliques i el deteriorament neurocognitiu de l'envelliment.

THINKGUT - Predicció Personalitzada de la Cognició a través de la Microbiota Humana. (EFA345/19).

El projecte Thinkgut ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El vostre ajut es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu