hrs4r
Quiero donar

Les paraules importen: abordar l'obesitat junts

4 marzo 2021

L’IDIBGI forma part del consorci internacional de recerca públic-privat SOPHIA (Stratification of Obesity Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy). Un consorci de recerca internacional recolzat per la UE amb 16 milions d'euros que pretén millorar el tractament de l'obesitat i canviar la narrativa entorn d'aquesta. A l’IDIBGI, el projecte estarà coordinat pel Doctor José Manuel Fernández-Real, cap del grup de recerca Nutrició, Eumetabolisme i Salut i investigador del CIBEROBN Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (iniciativa de l’Instituto de Salud Carlos III), i compta amb la col·laboració del Doctor Josep Puig del mateix centre, el Doctor Rafel Ramos (IDIBGI i IDIAP Jordi Gol), la Doctora Talita Duarte (IDIAP Jordi Gol) i la Doctora Gema Frühbeck (Universidad de Navarra).

Vint-i-nou socis destacats de la societat civil, el món acadèmic i la indústria de 12 països aborden junts l'obesitat per a comprendre millor la malaltia i optimitzar el tractament futur

En el marc d'aquest projecte de cinc anys de durada de la Iniciativa sobre Medicaments Innovadors (IMI) -una empresa conjunta de la Comissió Europea i la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA)-, la JDRF (antiga the Juvenile Diabetes Research Foundation), la Obesity Action Coalition i T1D Exchange, treballen junts per a aconseguir un valor compartit o un benefici per a totes les parts interessades, inclosos els pacients, els organismes reguladors, la indústria, els pagadors i els metges.

L'obesitat, definida per l'Organització Mundial de la Salut com "una adipositat anormal o excessiva que pot provocar mala salut", és una pandèmia mundial que afecta actualment unes 25 milions de persones a Espanya, 150 milions a Europa i 650 milions a tot el món. Fins ara, la falta de precisió i la simplificació excessiva dels termes claus al llarg del temps, han conduït a una mala gestió de l'obesitat.

Els investigadors de SOPHIA demanen que s'actualitzi i aclareixi el llenguatge utilitzat per totes les parts interessades, de manera que es doni suport a una millor atenció a les persones que viuen amb obesitat. Es tracta d'un pas important en el nostre camí per a identificar i traçar models per al desenvolupament de vies de tractament que siguin valuosos per als pacients, els sistemes sanitaris, els investigadors i els metges.

Jacqueline Bowman-Busato, que codirigeix les iniciatives enfocada en nous missatges, narratives i vocabularis sobre l'obesitat dins el projecte SOPHIA, diu: "Els resultats de la nostra recerca són clars. Existeix una bretxa entre la realitat científica de la biologia que hi ha darrere de l'aparició de l'obesitat i de la progressió de la malaltia i el mite inexacte segons el qual l'obesitat fa referència únicament al pes corporal. És hora que deixem de centrar-nos únicament en el pes i ens centrem realment en la malaltia de l'obesitat. Alinear-se amb un llenguatge precís és un primer i pas crític.”

José Manuel Fernández-Real, qui lidera el projecte a l’IDIBGI, diu: "Hem d'evitar les simplificacions excessives dels tractaments, com abordar únicament el desequilibri entre la ingesta i la producció d'energia, sinó considerar un enfocament al llarg de tota la vida que inclogui un pla holístic personalitzat, co-dissenyat per un equip sanitari juntament amb l'individu i centrat en la millora de la salut i no sols en la pèrdua de pes. Això pot aconseguir-se mitjançant canvis en l'estil de vida, medicació i enfocaments quirúrgics que canviïn la biologia de la malaltia".

La Dra. Marianne Grønning, de Novo Nordisk, co-directora del projecte SOPHIA, ha declarat el següent "Un dels aprenentatges més importants fins ara en SOPHIA és el consens general entre els investigadors implicats que hem de referir-nos no sols a la gestió del pes, sinó parlar de la gestió de l'obesitat amb els seus múltiples aspectes per a garantir un enfocament més ampli. SOPHIA està dissenyat per a ajudar a optimitzar el futur tractament de l'obesitat, ja que es basa en una millor comprensió d'aquesta malaltia complexa i crònica".

El projecte està en marxa i espera que un ús precís del llenguatge permeti que més pacients amb obesitat es comprometin i se'ls ofereixin programes de gestió de l'obesitat per a millorar la seva salut.

Vídeo del projecte

Sobre l’IDIBGI

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre d’investigació CERCA de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona.

Histórico

Volver al blog

Conoce el IDIBGI!

menu