Es creen els Projectes Daniel Bravo de recerca en pediatria amb ajuts de 300.000 euros

23 desembre 2014

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha posat en marxa la primera convocatòria de Projectes Daniel Bravo de recerca en pediatria, a través dels quals es vol ajudar a generar noves sinèrgies entre investigadors bàsics i clínics de centres de recerca i hospitals de Catalunya, i així donar resposta a necessitats mèdiques no cobertes en infants i joves.

Els investigadors interessats poden sol·licitar un ajut de fins a 300.000 euros (màxim 100.000 euros anuals durant tres anys) per dur a terme projectes d'àrees molt diverses: càncer, malalties minoritàries, innovació hospitalària, genòmica i medicina personalitzada, cardiopaties congènites, nutrició i trastorns alimentaris, entre d'altres. És imprescindible que els grups de recerca no siguin del mateix centre.

En aquesta convocatòria, que estarà oberta fins al 20 de gener de 2015, es preveu donar un màxim de tres ajuts. D'acord amb la missió de la Fundació, es valorarà que siguin projectes centrats en el pacient (patient centered research) i que els resultats es puguin aplicar en els propers anys.

La selecció dels projectes es farà en dues etapes: primer cal presentar una presol·licitud, que es revisarà i s'avaluarà des d’un punt de vista formal, econòmic i científic. Posteriorment, les millors sol·licituds podran presentar el projecte d’una manera completa (full application). Per a l'avaluació es comptarà amb la col·laboració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AquAS) de la Generalitat de Catalunya.

Bases i formulari de sol·licitud: http://www.fundaciodanielbravo.org

Històric

menu