hrs4r
 I want to donate

L'IDIBGI supera satisfactòriament la 2na auditoria de seguiment

10 May 2021

L’IDIBGI i el BIOBANC de l'IDIBGI estan certificats per la norma ISO 9001:2015 des de l'any 2019. Anualment es realitza una auditoria per una entitat externa per garantir el compliment dels estàndards de qualitat, i cada tres anys es renova la certificació. 

El passat mes d'abril es va dur a terme la 2na auditoria de seguiment que va ser superada satisfactòriament i sense no conformitats. 

Per a l'any 2022, està prevista la renovació de la certificació.

Historical

Back to blog

About IDIBGI!

menu