hrs4r
 I want to donate

El creixement recuperador postnatal, l'expansió i la desregulació del teixit adipòs visceral

24 March 2021

El creixement recuperador postnatal present després de patir una restricció de creixement durant la gestació presenta diversos gens desregulats en el teixit adipós blanc que es relacionen amb alteracions metabòliques i afecten els individus durant la vida adulta. Ccl21, Npr3, Serpina3n, Pnpla3, Slc2a4 i Serpina12 han estat validats i es troben regulats a l'alça en cries d'animals d'experimentació amb creixement recuperador postnatal i es relacionen amb l'expansió del greix visceral i diversos paràmetres metabòlics. La definició i validació d'aquests gens desregulats en el teixit adipós visceral pot ajudar a desenvolupar noves estratègies per prevenir les alteracions metabòliques associades al creixement recuperador postnatal.

El grup de recerca Obesitat i risc cardiovascular en pediatria presenta una publicació pòstuma de l'excel·lent treball realitzat per la investigadora Esther Lizarraga (D.E.P) que va formar part de l'IDIBGI durant els anys 2016-2019. 

En el treball es defineixen i validen diversos gens que es troben desregulats en el teixit adipós visceral d'animals d'experimentació després de patir una restricció de creixement durant la gestació. Aquests resultats ajudaran a desenvolupar noves estratègies per prevenir les alteracions metabòliques associades a aquesta restricció de creixement prenatal.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33654281/

Historical

Back to blog

About IDIBGI!

menu