HRS4R
Vull donar

El paper de l’estrès oxidatiu en la hipertensió pulmonar i la teràpia antioxidant com a possible tractament

5 June 2023

El grup de recerca Respiratori de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i el servei de Pneumologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina han publicat una revisió a la revista Antioxidants sobre el paper de l’estrès oxidatiu en la hipertensió pulmonar i valora el plantejament de la teràpia antioxidant com a possible tractament. Aquesta revisió resumeix la contribució de l'estrès oxidatiu a la patogènesi dels diferents tipus d'hipertensió pulmonar i suggereix que la teràpia antioxidant podria ser una estratègia prometedora per a tractar-la.

La hipertensió pulmonar (HP) és una malaltia progressiva caracteritzada per pressions arterials elevades i resistència vascular pulmonar. Els mecanismes subjacents inclouen la disfunció endotelial, la remodelació de l'artèria pulmonar i la vasoconstricció.

Diversos estudis han demostrat evidència que l’estrès oxidatiu té un paper crític en la fisiopatologia de la hipertensió pulmonar. En aquest sentit, l'alteració de l'homeòstasi redox produeix una generació excessiva d'espècies reactives d'oxigen, induint estrès oxidatiu i la consegüent alteració de les molècules biològiques.

Les exacerbacions en la producció d'estrès oxidatiu poden provocar alteracions en les vies de senyalització de l'òxid nítric, contribuint a la proliferació de cèl·lules endotelials arterials pulmonars i cèl·lules musculars llises, i induint així el desenvolupament de PH.

Recentment, s'ha suggerit la teràpia antioxidant com una nova estratègia terapèutica per a la patologia de la HP. Tanmateix, els resultats favorables observats en estudis preclínics no s'han reproduït de manera consistent a la pràctica clínica. Per tant, utilitzar l'estrès oxidatiu com a intervenció terapèutica per a l'HP és una àrea que encara s'està explorant.

La revisió té com a primera autora la investigadora Paula Poyatos, i ha estat liderada per la investigadora Dra. Olga Tura-Ceide i el cap del grup de recerca Respiratori, el Dr.Ramon Orriols, que alhora és el cap del servei de Pneumologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina.

Article de referència: Poyatos, P.; Gratacós, M.; Samuel, K.; Orriols, R.; Tura-Ceide, O. Oxidative Stress and Antioxidant Therapy in Pulmonary Hypertension. Antioxidants 2023, 12, 1006.

DOI: https://doi.org/10.3390/antiox12051006

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu