Vull donar

El lisozim és un component del sistema immunològic innat vinculat a l'obesitat associada a la inflamació crònica de baix grau i a l'alteració de la tolerància a la glucosa.

27 November 2020

CAT: Els nivells d’algunes proteïnes del sistema immunològic innat estan alterats en condicions de resistència a la insulina i obesitat. Lisozim, una de les proteïnes antimicrobianes més abundants en el torrent sanguini, encara no ha estat estudiada en el context de la obesitat. Amb l’objectiu d’investigar factors que contribueixen a aquesta alteració, primer hem analitzat productes microbians en el plasma de subjectes amb obesitat, trobant que la presencia de peptidoglicà i endotoxina bacteriana s’associava a una alta concentració de lisozim, insulina i triglicèrids (dos marcadors de alteració metabòlica associada a obesitat) en plasma. Després les associacions de lisozim (concentració i activitat) en plasma amb obesitat són confirmades en dos cohorts independents. Un apunt important que també es confirma en les diferents cohorts, és que la concentració i activitat de lisozim es correlaciona negativament amb marcadors d’hiperglucèmia (alts nivells de glucosa en dejú i de hemoglobina glicosilada) i resistència a la insulina en subjectes amb obesitat, suggerint que lisozim podria tenir un possible rol en el manteniment dels nivells de glucosa en condicions d’obesitat.

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30452-0/fulltext

ENG: Several proteins of the innate immune system are known to be deregulated with insulin resistance and obesity. We here aimed to investigate the relationship among circulating lysozyme (both plasma concentration and activity) and obesity-associated metabolic disturbances. Translocation of peptidoglycan (as inferred from its increased circulating levels) and LBP (an endotoxin marker) were linked to plasma lysozyme, hyperinsulinemia and dyslipidemia in subjects with obesity. In both discovery and replication cohorts, plasma lysozyme levels and activity were significantly increased in obesity in direct association with obesity-associated metabolic disturbances and inflammatory parameters. More importantly, circulating lysozyme concentration and activity was negatively correlated with fasting glucose, HbA1c and insulin resistance in subjects with obesity, suggesting that plasma lysozyme might be protective on the maintenance of blood glucose levels in the context of obesity.

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30452-0/fulltext

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu