HRS4R
Vull donar

El grup de recerca de Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI rep una ajuda de la Fundació Francisco Soria-Melguizo

13 December 2021

Gràcies a aquesta subvenció de 325.600,00 euros es podrà finançar una investigació pionera en esclerosi múltiple liderada pel Dr. Lluís Ramió-Torrentà. El projecte vol identificar biomarcadors en sang que es relacionin amb la funció cognitiva durant l’envelliment cerebral i la neurodegeneració que pateixen algunes persones amb esclerosi múltiple. Això permetria ajudar a predir qui podria desenvolupar un trastorn cognitiu al llarg de l’evolució de la malaltia

Al grup de recerca de Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) li ha estat  concedida una de les tres Ajudes a la Investigació Biomèdica que enguany ha concedit la Fundació Francisco Soria-Melguizo. La subvenció de 325.600 euros permetrà posar en marxa un projecte amb l’objectiu de buscar biomarcadors moleculars en sang que ajudin a preveure quines persones amb esclerosi múltiple són susceptibles de desenvolupar un trastorn cognitiu.

La proposta ha estat desenvolupada pel cap del grup de Neurodegeneració i Neuroinflamació a l’IDIBGI, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Josep Trueta de Girona i l’Hospital Santa Caterina de Salt i professor vinculat de la UdG, el Dr. Lluís Ramió-Torrentà, per la responsable de laboratori de recerca del grup a l’IDIBGI, la Dra. Anna Quiroga, i per una de les neuropsicòlogues del grup, Clàudia Coll. L’ajuda serà lliurada en un acte a Madrid el proper 16 de desembre.

Millorar la predicció del deteriorament cognitiu

“La idea d’aquest projecte és poder identificar en sang biomarcadors moleculars de fragilitat cognitiva durant l’envelliment cerebral que s’associïn a fenòmens de neurodegeneració”, explica el Dr. Lluís Ramió-Torrentà, que destaca que els resultats poden ajudar a “predir de forma precoç quines persones tindran més probabilitats de desenvolupar un deteriorament cognitiu al llarg de l’evolució de la malaltia, i així aplicar mesures preventives per alentir-lo o retardar-lo”. L’estudi consistirà en analitzar mostres de sang d’un grup de persones de 80 anys amb un envelliment cognitiu saludable i tres grups diferents de persones majors de 60 anys: d’una banda, individus sans sense cap afectació neurològica i cognitivament sans, de l’altra, persones amb esclerosi múltiple sense deteriorament cognitiu i, finalment, persones amb esclerosi múltiple que sí que presenten aquest deteriorament. Les mostres seran comparades per observar si hi ha diferències en l’expressió de diferents biomarcadors en sang.

“Al nostre grup de recerca de l’IDIBGI sempre ens hem dedicat a l'assistència, la docència i la recerca en esclerosi múltiple. En els últims anys, un dels aspectes en què ens estem centrant és amb el trastorn cognitiu associat a aquesta malaltia”, detalla el Dr. Ramió. Es tracta d’una línia d’investigació innovadora diferencial en la recerca de la malaltia, que vol aprofundir en les causes biològiques i moleculars del trastorn cognitiu que es desenvolupa en l’esclerosi múltiple. “Volem anar a l’arrel del problema cognitiu en l’esclerosi múltiple, per tal de posar-hi remei”, remarca l’investigador.

Les ajudes de la Fundació Francisco Soria-Melguizo

Les Ajudes a la Investigació Biomèdica de la Fundació Francisco Soria-Melguizo tenen per objectiu la promoció i el desenvolupament de la investigació biomèdica. Per aconseguir-ho, la Fundació contribueix a l’impuls d’investigacions d’excel·lència i innovadores que puguin ajudar en la lluita contra problemes de salut de màxima rellevància i d’alt impacte social.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu