HRS4R
Vull donar

El Biobanc IDIBGI ha recollit més de 23.000 mostres durant l’any de la pandèmia

10 June 2021

El mes de maig de 2020, l’IDIBGI, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l’Hospital de Santa Caterina de Salt van habilitar els circuits necessaris per recollir mostres del pacients COVID-19 ingressats a l’Hospital per processar-les i emmagatzemar-les a través del Biobanc, i així poder-les emprar en futurs projectes de recerca sobre la malaltia.

Un any després s’han recollit més de 23.000 mostres d’uns 850 donants, principalment mostres provinents de derivats hemàtics: sèrum, plasma i capa leucocitària. Però també s’han recollit mostres l’altra tipologia com cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, aspirats traqueals, frotis oral i femta.

Aquesta col·lecció inclou mostres del moment d’ingrés, seguiments durant l’estada a Medicina Interna, Pneumologia i/o UCI i seguiments després de l’alta. En la majoria dels casos, es va aprofitar que s’extreia mostra de sang per al control de la malalta per obtenir mostres per a la recerca, les quals es van processar i conservar al Biobanc IDIBGI a -80ºC.

Fins ara s’han cedit mostres per realitzar 6 projectes de recerca en COVID-19 que aborden temes com noves eines de detecció i diagnòstic, assaigs clínics de nou tractaments, immunitat i biomarcadors de pronòstic. I en aquests moments s’està treballant per cedir mostres a 6 projectes més.

Aquesta situació també ha permès establir una línia de col·laboració amb l’empresa HIPRA per contribuir en el seu procés de desenvolupament de kits diagnòstics i futures vacunes contra la COVID-19.

Projectes als quals s’han destinat o es destinaran mostres:

Agrair als pacients que han col·laborat cedint mostres tant valuoses per a la recerca i a tots el personal clínic involucrat en el circuit de la recollida de mostres.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu