HRS4R
Vull donar

Comparació del perfil metabòlic de les cèl·lules endotelials de pacients amb HPTEC i HAP

1 February 2022
  • L'estudi evidencia l'existència d'un perfil metabòlic diferent en les dues malalties respiratòries, i augmenta el coneixement dels canvis metabòlics que es produeixen en la HPTEC

La Hipertensió Pulmonar Tomboembòlica Crònica (HPTEC) i la Hipertensió Arterial Pulmonar (HAP) són dues malalties respiratòries que es carateritzen per un increment en la pressió de les artèries pulmons i per una obstrucció vascular. És conegut que hi ha canvis importants a nivell metabòlic que fan augmentar la glicòlisi en la fisiopatologia de la HAP. En canvi, no es coneixen tant els que repercuteixen en la HPTEC.

El grup de recerca de malalties respiratòries de l'IDIBGI ha publicat una investigació que proporciona una comparació metabòlica de les cèl·lules endotelials derivades de pacients amb HPTEC i HAP. L'estudi, liderat per la Dra. Olga Tura, evidencia l'existència d'un perfil metabòlic diferent a nivell de glicolisi, fosforilació oxidativa i metabolisme de la glutamina.

En concret, mentre que les HAP-EC van mostrar nivells d'ARNm significativament més grans dels enzims metabòlics GLUT1, HK2, LDHA, PDHA1 i GLUD1 en comparació amb les HPAEC, les HPTEC-EC no el mostraven. Les proteïnes associades a la fosforilació oxidativa van tenir una expressió més gran a la HAP-EC en comparació amb la HPTEC-EC i la HAE. La HAP-EC, la HPTEC-EC i la HPAEC van presentar una expressió genètica macrovascular HOXD similar. Els inhibidors metabòlics van mostrar una reducció de la viabilitat dependent de la dosi als tres grups, predominantment a les HAP-EC.

Aquestes diferències en els mecanismes mol·leculars i en les rutes metabòliques poden ser importants en el desenvolupament de tractaments que puguin resoldre ambdues malalties.

Referència: DOI:10.21203/rs.3.rs-1008061/v1

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu