RESPONSABLE DE MECENATGE - TANCADA

Undefined
Referència: 
004-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 004-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

RESPONSABLE DE MECENATGE

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Coordinar els esdeveniments a dur a terme per a potenciar el mecenatge.
 • Creació de la base de dades de potencials donants. Cerca d'empreses/institucions de la província de Girona principalment.
 • Desenvolupar el pla estratègic i d'acció, d'acord als criteris acordats amb la Direcció del centre.
 • Coordinar i realitzar visites a les diferents empreses potencials donants. Realitzar mailings i/o contacte directe per a organitzar les visites a les empreses.
 • Gestionar la inclusió dels logos de les empreses donants a la web d'IDIBGI i altres llocs que es puguin determinar. Enviar agraïments als donants i mantenir-los informats de l'activitat d'IDIBGI en relació a la seva donació.
 • Preparar la documentació necessària per a la presentació als donants, amb els continguts acordats amb la Direcció del centre.
 • Donar suport al personal investigador en les seves relacions amb els donants i entitats col·laboradores.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura / Grau en l’àrea de Publicitat, Comunicació i Relacions Públiques.
 • Experiència prèvia demostrable en mecenatge vinculat a projectes d’investigació de l’àmbit biomèdic.
 • Experiència demostrable amb tasques que comportin alt nivell de networking, comunicació, orientació estratègica, creativitat i iniciativa.
 • Experiència en relacions amb l’administració pública i l’empresa privada.
 • Interès per les ciències i la biomedicina. Capacitat per comprendre diversitat de projectes i presentar-los.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Coneixements demostrables en comunicació i protocol per coordinar-se amb el departament de Comunicació i organització d’esdeveniments.

 

Es valorarà:

 • Experiència en mecenatge en àmbit de la ciència i la salut.
 • Formació específica en Captació de Fons.
 • Es valorarà tenir coneixements del teixit empresarial i institucional del territori Gironí.
 • Coneixements en dret públic.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Estable
 • Jornada: Completa
 • Durada: 40 hores setmanals
 • Incorporació prevista: Març de 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  10 de març de 2020