RESOLUCIÓ TÈCNIC/A D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA

Undefined
Referència: 
030-2019
Nº REF: 030-2019
 
RESOLUCIÓ del Procés de Selecció de personal de suport de l’INSTITUT D’INVESTIGACIO BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI).
 
PLAÇA CONVOCADA:
 
1 Plaça Tècnic/a d’Investigació Clínica
 
BENEFICIARI/A DE LA PLAÇA CONVOCADA:
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds i valorades les mateixes, es RESOL designar per cobrir la present convocatòria a:
 
DNI CANDIDATURA SELECCIONADA: Y6198055Y