PRESENTACIÓ

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre d’investigació que pertany a la xarxa de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, i que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona.

 

Constituït formalment al 2005 l’institut té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995) i des de l’any 2008 té caràcter públic, amb l’entrada de la Generalitat en els òrgans de govern

L’IDIBGI està estructurat amb grups de recerca i personal investigador propi de l’àmbit de la salut i recerca biomèdica i també de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HUJT), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Banc de Sang i Teixits (BST), la Universitat de Girona (UdG), l’Escola Universitària de la Salut i Esports (EUSES) i l’Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol a Girona.

Les instal·lacions de l’IDIBGI al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt acullen part dels laboratoris i personal investigador que, juntament amb la resta d’investigadors/es de les institucions associades, formen equips multidisciplinars amb diferent expertesa, enfocats a trobar sinergies i solucions als reptes de salut del nostre entorn, mitjançant la recerca translacional.

Català