NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Undefined
Referència: 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA
 
 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES
 
I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA
 
 
D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
 
Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.
 
Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.
 
 
 
A Salt, a 20 de març del 2020