MONITOR/A ASSAJOS CLÍNICS

Undefined
Referència: 
013-2020
 
CONVOCATÒRIA REF.: 013-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
PLAÇA CONVOCADA.
 
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per donar suport a un projecte conjunt amb l’Institut d’Investigació Bellvitge, a la Unitat de Nutrició i Càncer liderat pel Dr. Antonio Agudo, en el projecte PREDICOP: Pronòstic i control de pes en pacients amb càncer de mama mitjançant una intervenció de dieta i exercici, en la següent categoria professional:
 
Tècnic/a de Recerca - Monitor/a d’Assajos Clínics
 
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
Programació de visites de seguiment, preparació de documentació, recollida de dades i introducció a base de dades.
 
Requisits dels aspirants: 
Titulació: Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica o equivalent
Idiomes: Català, Castellà i Anglès.
 
Es valorarà:
Experiència prèvia mínima d’un  any en tasques similars com reclutament de candidats per assaig clínic, programació de visites de seguiment, preparació de documentació, recollida de dades i introducció a base de dades.
Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. 
Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 
S’ofereix:
Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Parcial (5 h/setmana)
Lloc de treball: Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Finalització prevista: 31/12/2020
Incorporació prevista: 15/04/2020*
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
 
Presentació de Sol·licituds:
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
 
Lloc de Presentació:
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
 
Termini Presentació:
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 12 d’abril de 2020*
 
*NOTA: La convocatòria quedarà prorrogada fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

7 + 11 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes