INVESTIGADOR/A PRE-DOCTORAL

Undefined
Referència: 
019-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 019-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup d’Investigació en Patologia Cerebrovascular, liderat pel Dr. Serena, en el projecte “miRNAs circulantes como biomarcadores predictores de placa vulnerable en pacientes con estenosis carotídea. Estudio clínico y preclínico” en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Fenotipació clínica i metabòlica dels subjectes.
 • Col·laborar en les proves funcionals neurològiques (exploració neurològica, estudi ultrasonogràfic).
 • Visita mèdica i seguiment dels pacients.
 • Inclusió i seguiment de pacients a assaigs clínics i estudis acadèmics prospectius.
 • Manteniment de bases de dades amb els resultats obtinguts.
 • Elaboració d’informes de seguiment dels pacients.
 • Elaboració d’informes periòdics del ritme d’inclusió dels subjectes.
 • Sessions clíniques periòdiques.
 • Redactar articles científics.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciat en Medicina. Especialitat en neurologia.

 

Es valorarà:

 • Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en patologia vascular (ictus).

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Juny  de 2020*
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 27 de maig de 2020*

 

*NOTA: Degut a la situació d’emergència sanitària aquesta convocatòria es resoldrà un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, independentment de la finalització de l’estat d’alarma, donada la necessitat urgent per a cobrir aquesta posició per part de l’Institut.

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 16 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes