Internacionalització

La internacionalització és un objectiu transversal que és present en un conjunt de línies estratègiques relacionades amb el model organitzatiu, científic i de relació de l'IDIBGI.

El 2019, el departament de projectes internacionals de l'IDIBGI, juntament amb el dels instituts de recerca biomèdica de Tarragona (IISPV) i Lleida (IRBLleida), es van unir per treballar conjuntament en el projecte GO-HERO (Health European Research Offices). Les prioritats del consorci GO-HERO són (1) reforçar els departaments de projectes internacionals, (2) dissenyar i implementar un pla de formació per la internacionalització de la recerca i (3) incrementar la visibilitat internacional dels instituts.
 
Per més informació, visitar si us plau https://goherohealth.com/  
Català