Institucions

Generalitat de Catalunya

La Institució CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Constituïda com a fundació, va ser creada al 2010 per donar resposta a un dels compromisos formulats al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: «L’Administració de la Generalitat crearà l’Agència de Centres de Recerca de Catalunya a partir de recursos existents amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels centres de recerca catalans.»

El model de centres de recerca de Catalunya CERCA s’ha desenvolupat quantitativament i qualitativament en els darrers deu anys, i ha assolit nivells d’excel·lència científica en diverses àrees. És un model caracteritzat per estructures de gestió àgil i autònomes, captació de talent investigador, i eficiència en la captació de fons competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell. El repte, ara, és seguir creixent en un context molt canviant on s’hi poden trobar nombroses oportunitats.

 

Institut Català de la Salut (ICS)

L’ICS a Girona gestiona 26 Equips d’Atenció Primària (EAP) a tota la Regió Sanitaria de Girona, i l’hospital més important de la demarcació i el de referència, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta; que a més és l'hospital bàsic per a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Girona Celrà, Sarrià de Ter i Banyoles.

L’ICS Girona compta amb un equip humà d’uns 3.600 professionals, un hospital de 403 llits (entre els convencionals, els 53 de crítics i semicrítics i els 18 bressols patològics), 11 quiròfans i 127 gabinets o consultes externes; 36 centres d’atenció primària i 115 consultoris locals distribuïts per tot el territori, que converteixen l’ICS en la principal empresa proveïdora de serveis sanitaris de la Regió de Girona.

 

Universitat de Girona (UdG)

La Universitat de Girona és una institució pública que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts.

La Universitat de Girona està arrelada al país i a la cultura catalana i és un dels principals motors econòmics i culturals del seu entorn. Al mateix temps, expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures.

La Universitat té la seva seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

 

Institut Català d’Oncologia (ICO)

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un centre públic i monogràfic sobre el càncer. S’ocupa de la malaltia de manera integral ja que aplega, dins de la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la recerca.


L’ICO és una empresa pública creada el 1995 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que comença a funcionar un any més tard a les instal·lacions de l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat. Set anys després, el 2002, s’inaugura l’ICO Girona, a l'Hospital Doctor Josep Trueta, i l’any següent l’ICO Badalona, a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.


Actualment l’ICO és el centre oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya.

 

Institut de Diagnosi per la Imatge (IDI)

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa pública, adscrita al CatSalut, i la primera creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, essent la seva missió principal: la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

Tanmateix entre d’altres objectius que té assignats, destaquen: la participació en projectes d’innovació tecnològica, el desenvolupament de la recerca i el foment de la docència.

 

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

L’IAS presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona tots els serveis de salut mental i determinats serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic. Ofereix serveis sociosanitaris a les comarques del Gironès, La Selva i El Pla de l’Estany i gestiona l’Hospital Santa Caterina per a la Selva interior i part del Gironès. L’IAS gestiona també les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva. Per prestar tots aquests serveis l’IAS disposa d'un equip humà format per més de 1.400 professionals, a més d’una estructura descentralitzada amb 24 centres a tota la Regió Sanitària que donen atenció comunitària a la salut mental i a les addiccions, 4 centres d’atenció primària i 11 consultoris locals que cobreixen les necessitats de les tres Àrees Bàsiques de Salut.

 

.

Català