INFERMER/A JUNIOR ASSAJOS CLÍNICS

Undefined
Referència: 
018-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 018-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de Respiratori, en el projecte Seguiment de pacients amb pneumònia greu per SARS-CoV2, liderat pel Dr. Orriols, en la següent categoria professional:

Infermer/a júnior d’assajos clínics

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Extracció i processament de mostres biològiques, dins de protocols d'assaig clínic.
 • Recollida de dades tècniques i clíniques de pacients inclosos en estudis clínics.
 • Administració de qüestionaris als pacients dels estudis clínics.
 • Realització de les proves funcionals respiratòries.
 • Seguiment dels pacients.
 • Inclusió i seguiment de pacients a assaigs clínics i estudis acadèmics prospectius.
 • Manteniment de bases de dades amb els resultats obtinguts.
 • Elaboració́ d’informes periòdics del ritme d’inclusió dels subjectes.

 

Requisits dels aspirants:

 • El/La candidat/a haurà de comptar amb la Titulació de Diplomat d'Infermeria.   
 • Experiència prèvia (1-3 anys) en patologia respiratòria i en realització de proves funcionals respiratòries (tècnica d’espirometria, difusió, volums pulmonars, test de la marxa, gasometria).

 

Es valorarà:

 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Durada: 3 mesos amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: Juny de 2020*
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 31 de maig de 2020*

 

*NOTA: Degut a la situació d’emergència sanitària aquesta convocatòria es resoldrà un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, independentment de la finalització de l’estat d’alarma, donada la necessitat urgent per a cobrir aquesta posició per part de l’Institut.

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes