CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DATA MANAGER

Undefined
Referència: 
039-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 039-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Excel·lència en el Maneig del pacient amb Mieloma Múltiple”,, amb un contracte d’obra i servei, i a temps parcial (8 hores/setmana) en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a Data Manager

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Recollir dades mèdiques de pacients diagnosticats de Mieloma Monitor
 • Donar suport al servei a fer anàlisis estadístics d'aquestes dades (anàlisis supervivència)

 

Requisits dels aspirants:

 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • El/La candidat/a haurà de comptar amb la Titulació de Grau de Medicina o de Biologia o de Biomedicina.

 

Es valorarà:

 • Idioma anglès
 • Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en registre de bases de dades de gestió hospitalària i sistemes informàtics sanitaris, i nocions bàsiques sobre les neoplàsies oncohematològiques malignes.
 • Habilitats personals: Capacitat de treball en equip, iniciativa i capacitat de treball

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 8 hores setmanals
 • Durada: 1 any. Finalització prevista a 24/11/2020
 • Incorporació prevista: 25 de Novembre 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  20 de novembre de 2019.

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 13 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes