Compliance Penal

Compromís dels administradors amb les polítiques corporatives de Corporate Compliance Penal:

Català
Documentació associada al Compliance Penal

S'inclou en aquest apartat documentació associada al Compliance Penal

S'inclou en aquest apartat documentació associada al Compliance Penal

Codi ètic i de conducta de l'IDIBGI - IDI-DOC-038 Codi ètic i de conducta IDIBGI.pdf

S'inclou en aquest apartat documentació associada al Compliance Penal

Activitats de tractament de dades personals - Activitats de Tractament de dades.doc