dijous, 5 juliol, 2018

S’aprova el Pla d’Igualtat 2018-2022 de l’IDIBGI.

 

El passat 22 de juny el Patronat de l’IDIBGI va aprovar el Pla d’Igualtat pel període 2018-2022. El Pla té com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en diferents àmbits, donar resposta als interessos diferenciats i prevenir l'assetjament per raó de sexe. 

El Pla ha estat elaborat per la Comissió d’Igualtat de l’IDIBGI durant la primera meitat del 2018 a partir de la revisió de l’anterior Pla (2014-2017) i la anàlisi de diversos eixos. Concretament, s’ha analitzat a l’entorn de l’IDIBGI la responsabilitat social corporativa; la distribució de la plantilla; l’accés a la formació, promoció i desenvolupament; les retribucions; les condicions de treball; la salut laboral; la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe; la comunicació i l’ús del llenguatge; i l’ús del temps i la conciliació de la vida personal i laboral. A partir d’aquesta anàlisi, s'han identificat aspectes positius i aspectes a millorar pels quals s’han proposat diverses actuacions a desenvolupar en els propers 5 anys. 

Algunes de les principals actuacions estan relacionades amb la visibilització de les dones investigadores, la incorporació de la perspectiva de gènere a la recerca en salut o l'elaboració de procediments en l'àmbit dels recursos humans i el  desenvolupament de polítiques com són el pla de formació, el pla de carrera investigadora o l'estudi dels llocs de treball.

Català