dilluns, 24 juliol, 2017

L’IDIBGI PARTICIPA EN L’ESTUDI DEL REDECAN QUE ANALITZA EL PRONÒSTIC DEL CÀNCER A L’ESTAT ESPANYOL

Undefined

El grup de Grup d’Epidemiologia Descriptiva, Genètica i Prevenció del Càncer, liderat pel doctor Rafael Marcos-Gragera, ha participat en l’estudi del REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer) que s’acaba de publicar a la revista Clinical Translational Oncology. Aquest treball, que mostra les dades de la supervivència del càncer a l’Estat espanyol i la seva evolució, reflecteix una millora substancial i situa l’Estat dins la mitjana europea. Als cinc anys del diagnòstic, la taxa de supervivència més baixa es dona en els càncers de pàncrees i d’esòfag (menys del 10%), i la més alta, en el melanoma cutani i càncer de tiroide (superiors al 80%). El càncer de testicle aconsegueix una supervivència del 95%.

A part de Girona, en aquesta investigació han participat vuit regions més que disposen d’un registre poblacional de càncer (País Basc, Navarra, Conca, Tarragona, Castelló, Albacete, Múrcia i Granada) i es mostren tots els casos de càncer diagnosticats entre 1995 i 2007, uns 260.000.

Els resultats permeten conèixer la situació i la supervivència als cinc anys de diagnòstic dels tumors malignes a l’Estat espanyol. “Com a novetat respecte a treballs anteriors, cal destacar que s’han inclòs tots els tipus de càncer, des de tumors de cap i coll fins a tumors hematològics. Aquests resultats permeten conèixer la probabilitat de sobreviure a un càncer de qualsevol tipus als cinc anys del diagnòstic en la nostra població”, indica María José Sánchez, presidenta de REDECAN i directora del Registre de Càncer de Granada en l’Escola Andaluza de Salud Pública.

“Fa diverses dècades, el càncer era una malaltia eminentment mortal. Amb la implantació dels programes de cribratge, els avenços en el diagnòstic i tractament, i la millora en la cura dels pacients, el càncer s’està percebent com una malaltia curable”, explica María Dolores Chirlaque, autora principal de l’estudi i investigadora al Servei d’Epidemiologia de la Consejería de Salud de Múrcia. “La millor prova són els resultats que es mostren a l’estudi, en el qual una de cada dues persones amb càncer aconsegueix sobreviure més de 5 anys”, i afegeix: “El nostre objectiu és seguir els pacients a més llarg termini per determinar el pronòstic als 10 o 15 anys del diagnòstic i determinar les taxes de curació”.

Comparació amb Europa

En la comparació amb la mitjana de supervivència europea, l’Estat espanyol està mol propera en la majoria dels tumors estudiats, encara que el càncer d’estomac, el càncer hepàtic i la leucèmia mieloide crònica tenen un pronòstic més favorable.

Millores en la supervivència

Un altre resultat destacable del treball és la millora que s’observa en la supervivència respecte al període anterior, de manera que globalment aquesta augmenta un 5% en els homes i un 2% en les dones. Les millores més importants s’observen en les leucèmies i limfomes, que reflecteixen els avenços terapèutics.

Les xifres de supervivència

1. El melanoma cutani mostra la supervivència més elevada en aconseguir valors propers al 85%, amb un pronòstic encara més favorable en les dones.

2. El 8% de les persones que han patit un càncer de tiroides sobreviuen, amb un percentatge superior en dones.

3. El càncer de pàncrees és un dels tumors amb pitjor pronòstic ja que només sobreviuen el 6% dels pacients després de 5 anys del diagnòstic.

4. El càncer colorectal, el tumor maligne més freqüent si es tenen en compte homes i dones de manera conjunta, presenta una supervivència entre el 50 i el 60% als cinc anys.

5. El càncer de pulmó és un dels tumors més agressius amb una supervivència en homes del 10%, que és més elevada en dones (15%).

6. El limfoma d’Hodgkin presenta una curació elevada amb supervivència superior del 80%.

Càncer en dones

El càncer de mama, el més freqüent en dones, presenta un percentatge de supervivència elevada, propera al 85%.

El càncer d’ovari presenta un pronòstic molt diferent ja que només sobreviu un 39%.

Càncer en homes

El càncer de pròstata, el més freqüent en homes, tenen un pronòstic cada vegada més favorable, amb una supervivència global del 85%.

El càncer de testicle, un tumor maligne rar que afecta sobretot a homes de mitjana edat, té molt bon pronòstic, amb el 95 % de supervivència als cinc anys del diagnòstic.

 

 

 

Investigadors: