dilluns, 11 febrer, 2019

EL 74% DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE L’IDIBGI SÓN DONES

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) vol commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència destacant la tasca de les seves investigadores. Actualment l’IDIBGI compta amb un total de 79 investigadors, dels quals 60 són dones, fet que suposa un 74% de la plantilla investigadora. Segons l’estudi del Pla d’Igualtat d’Oportunitat, a l’IDIBGI no s’observen diferències salarials.

Per tal d’impulsar la millora en la direcció dels grups de recerca i òrgans de govern s’han previst actuacions a desenvolupar al llarg del 2019 que permetran fomentar i donar a conèixer el lideratge de les dones en el conjunt de la societat i especialment en l’àmbit de la biomedicina. En la mateixa línia, es promourà la formació del personal en metodologia investigadora amb perspectiva de gènere i evitar els biaixos més freqüents en totes les fases del procés investigador.

A la Unió Europea les dones formen el 50% dels estudiants universitaris i el 45% dels doctorands però, en canvi, només representen un terç del personal investigador. Segons dades de Biocat, el 26% de les empreses biomèdiques catalanes creades els darrers anys tenen una dona com a CEO o fundadora. En aquest sentit, l’start-up GoodGut impulsada per l’IDIBGI i la UdG compta amb una dona CEO.

Conscient d’aquesta realitat, l’IDIBGI treballa des de fa anys per promoure la igualtat. Recentment, l’IDIGBI ha renovat el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, per tal de promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones en la formació, la capacitació, l’ocupació i els processos de presa de decisions en la ciència i eliminar així tota mena de discriminació.

Les dones a l’IDIBGI en xifres

Dones investigadores: 60 (74%)

Dones Doctores: 13 (21,6%)

Català