HRS4R
Vull donar

Biomarcadors cel·lulars circulants en hipertensió arterial pulmonar (HAP): relació amb l’heterogeneïtat clínica i la resposta terapèutica

16 December 2021

La mesura combinada de microvesícules endotelials i cèl·lules progenitores circulants podria ser un potencial biomarcador de la disfunció endotelial en la HAP

La Hipertensió Arterial Pulmonar (HAP) és una malaltia rara caracteritzada per un augment sostingut de resistència vascular pulmonar, que pot provocar insuficiència ventricular dreta i la mort. Aquest augment s'associa amb la remodelació de la paret del vas causada per la proliferació de cèl·lules residents i inflamatòries. Unes alteracions que es produeixen a través de diferents vies i que donen lloc a una disfunció endotelial (DE), que és un fenomen clau en la patogènesi de la HAP.

Una investigació del grup de recerca Respiratori de l’IDIBGI va analitzar els nivells circulants de microvesícules endotelials (EMV) i cèl·lules progenitores (PC) en pacients amb HAP i en controls, com a biomarcadors d'integritat endotelial pulmonar. A més, es van avaluar les diferències entre els subtipus de HAP, com a resposta al tractament i també en pacients amb esclerodermia (SSc) i VIH sense HAP. D’altra banda, en la recerca es van mesurar els nivells circulants de PC totals, activats i circulants i es va calcular la relació EMV/PC.

Els resultats de la recerca, publicats recentment en un article a la revista Cells, que és liderat per la Dra. Olga Tura com a primera autora, reflecteixen com els pacients amb HAP van mostrar un nombre més elevat d'EMV i un percentatge més baix de PC, comparat amb els controls. La relació EMV/PC va augmentar en pacients amb HAP i en pacients amb SSc o VIH sense HAP. Després del tractament, no es van observar diferències significatives.

Així, l’estudi observacional conclou que els pacients amb HAP presenten una homeòstasi vascular alterada, reflectida en canvis en els nivells circulants d'EMV i PC, que no es recuperen amb la teràpia dirigida a la HAP. Per tant, la mesura combinada d'EMV i PC circulants podria ser un potencial biomarcador de la DE en la HAP.

Referència: https://www.mdpi.com/2073-4409/10/7/1688

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu