HRS4R
Vull donar

Tumor renal

  • Número de donants: més de 60 donants.
  • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat, orina, teixit tumoral i no tumoral.
Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu