HRS4R
Vull donar

Fatbank

  • Número de donants: més de 1.800 donants.
  • Tipus de mostres: teixit adipós (diferent origen anatòmic), sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Més informació a la col·lecció principal de Fatbank

Càncer de tiroide

  • Número de donants: més de 40 donants.
  • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat i teixit tumoral i no tumoral.

Més informació a la col·lecció principal del Consorci per l’Estudi del Càncer de Tiroide (CECAT)

Finalitat

Disposar de mostres biològiques i dades associades per realitzar estudis de diagnòstic, seguiment i tractament de les patologies endocrines anteriorment mencionades.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu