HRS4R
Vull donar

Polipopsi i càncer colorrectal hereditari

 • Número de donants: més de 460 donants.
 • Tipus de mostres: rentat colònic, femat i biòpsies de còlon dret, esquerre, transvers i de recte.

Esteatosi hepàtica i hepatocarcinoma

 • Número de donants: més de 60 donants.
 • Tipus de mostres: mostres de sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Malaltia inflamatòria intestinal

 • Número de donants: aproximadament 270 donants.
 • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Més informació a la col·lecció principal de malaltia inflamatòria intestinal

Pancreatitis aguda

 • Número de donants: més de 10 donants.
 • Tipus de mostres: sèrum, plasma i buffy coat.

Pancreatitis crònica i càncer pancreàtic

 • Número de donants: més de 15 donants.
 • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Virus hepatitis C crònica

 • Número de donants: més de 10 donants.
 • Tipus de mostres: sèrum, plasma i buffy coat.

Controls del servei de digestiu

 • Número de donants: 8 donants.
 • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Finalitat

Disposar de mostres biològiques i dades associades per realitzar estudis de debut, seguiment i tractament de les patologies digestives anteriorment mencionades.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu