HRS4R
Vull donar

Tipus de donants

Pacients i controls que compleixin els següents criteris.

Criteris d’inclusió:

  • Tenir entre 18 i 65 anys.
  • Tenir programada una intervenció quirúrgica que permeti l’extracció de teixit adipós.
  • Signar el consentiment informat.

Criteris d’exclusió:

  • No compliment d’algun dels criteris d’inclusió.
  • Tenir infeccions i/o inflamacions agudes.
  • Estar diagnosticat de malalties infeccioses.
  • Estar en tractament oncològic.
  • Dones embarassades o en període de lactància.
  • Estar diagnosticat de malalties sistèmiques (lupus, artritis reumàtica, etc.).

Número: més de 1.800 donants

Tipus de mostres

Teixit adipós (diferent origen anatòmic), sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Punts de recollida

Es tracta d’una col·lecció multinodal liderada des del Biobanc IDIBGI (node coordinador):

Finalitat

El Fatbank és una plataforma tecnològica de suport a la recerca promoguda pel CIBERobn, que acull el primer banc biològic especialitzat en teixit adipós. Aquest banc s’ha creat amb la finalitat de crear una col·lecció de teixit adipós que sigui d’utilitat per a investigar-ne la seva relació i incidència en el desenvolupament de diverses malalties.

El teixit adipós és un òrgan molt abundant en el cos humà. Es localitza a diverses zones anatòmiques i la seva funció varia segons on es trobi. A part de ser un teixit que serveix de magatzem d’energia, produeix una sèrie de substàncies que són alliberades a la circulació sanguínia que poden influir en el desenvolupament posterior de malalties d’elevada prevalença com l’obesitat, la diabetis mellitus i la arteriosclerosi, entre d’altres. Per poder conèixer millor com actuen aquestes substàncies, cal estudiar les cèl·lules que formen part d’aquest teixit adipós.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu