HRS4R
Vull donar

Tipus de donants

  • Pacients amb sospita de diagnòstic de malaltia inflamatòria intestinal.
  • Signar el consentiment informat.
  • Número: aproximadament 270 donants.

Tipus de mostres

Sèrum, plasma, buffy coat i femta.

Punt de recollida

Finalitat

Disposar de mostres biològiques i dades associades per realitzar estudis de debut, seguiment i tractament de malaltia inflamatòria intestinal, els resultats dels quals seran útils per al diagnòstic i tractament dels pacients.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu