HRS4R
Vull donar

Col·lecció de mostres de pacients diagnosticats de malaltia glomerular renal mitjançant biòpsia renal en el marc del Grup de malalties glomerulars de la Societat Espanyola de Nefrologia (GLOSEN).

Tipus de donants

  • Pacients diagnosticats de malaltia glomerular renal mitjançant biòpsia renal.
  • Signar el consentiment informat.
  • Número: més de 200 donants.

Tipus de mostres

Teixit renal procedent de l’excedent de diagnòstic de la biòpsia i mostres de sèrum, plasma, buffy coat i orina, obtingudes durant l’ingrés hospitalari després de realitzar la biòpsia renal.

Punt de recollida

Finalitat

El principal objectiu de GLOSEN és realitzar estudis clínics, epidemiològics, multicèntrics, prospectius o retrospectius en el camp de les malalties glomerulars primàries i secundàries. Disposar d’aquesta col·lecció de mostres permetrà realitzar estudis per millorar el coneixement de la fisiopatologia i el tractament de les malalties renals poc prevalents però que són una de les principals causes de necessitat de tractament renal substitutiu en pacients joves.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu