HRS4R
Vull donar

L’Imagenoma de l’Envelliment és un estudi observacional poblacional per al desenvolupament de marcadors d’imatge corporal integral basats en ressonància magnètica (RM) en individus de 50 anys d’edat o més i la seva relació amb factors de l’esfera biopsicosocial, cardiovascular, metabolòmica, lipidòmica, microbiòmica i altres factors associats a l’envelliment.

Tipus de donants

  • Persones d’entre 50 i 100 anys que hagin participat prèviament en el projecte sobre Maduresa i Envelliment Saludable a Girona (MESGI50).
  • Signar el consentiment informat.
  • Número: aprox. 1.000 donants.

Tipus de mostres

  • Mostres biològiques de sèrum, plasma, buffy coat, orina i femta.
  • Imatges mèdiques i dades radiològiques basades en ressonància magnètica avançada.

Punt de recollida

Finalitat

  • Crear el primer gran repositori poblacional d’imatges i dades radiològiques basades en RM morfològica, funcional i metabòlica avançada del cos humà.
  • Crear un atles d’envelliment poblacional del cos humà basat en imatge RM avançada i dades òmiques per ajudar a estratificar la població.
  • Determinar el grau d’associació entre els biomarcadors d’imatge RM corporal integral i òmics amb múltiples paràmetres biopsicosocials de la salut i d’altres canvis associats a l’envelliment.
Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu