HRS4R
Vull donar

Tipus de donants

  • Pacients sotmesos a un transplantament al·logènic de progenitors hematopoiètic i dels seus donants. L’extracció de sang es fa coincidir amb els procediments estàndards del transplantament.
  • Signar el consentiment informat.
  • Número: més de 800 parelles donants/receptors.

Tipus de mostres

Cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC) i ADN.

Punts de recollida

Finalitat

Treballar per a la millora de la qualitat de vida dels pacients sotmesos a transplantament hematopoiètic mitjançant la recerca i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques, així com propiciar la divulgació dels coneixements científics relatius a aquests tipus de transplantaments, la teràpia cel·lular i la cooperació entre els equips especialitzats en aquesta malaltia.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu